Premiär för forskningsfilm om alternativt entreprenörskap

2 maj 2018

David Redmalm och Annika Skoglund

Forskarna Annika Skoglund och David Redmalm studerar alternativt entreprenörskap i samband med Prideparaden i Budapest 2017.

16 maj är det premiärvisning för en videoetnografisk dokumentär om alternativt entreprenörskap i Ungern. Vi pratade med forskarna Annika Skoglund och David Redmalm från forskargruppen som ligger bakom dokumentären "Pride - Alternative Entrepreneurship Enjoyed" för att få veta mer.

Vad händer på premiären?
– Vi kommer att visa vår dokumentär om det ungerska företaget Prezi och alternativt entreprenörskap i samband med Prideparaden. Vi intresserar oss bland annat för vad det betyder att ett företag engagerar sig i Prideparaden, vad är fördelarna och finns det några problem? Efter visningen kommer vi att diskutera filmen med publiken och en inbjuden panel, säger David Redmalm, forskare vid sociologiska institutionen.

Vad är alternativt entreprenörskap?
– Alternativt entreprenörskap är ett samlingsbegrepp för olika former av entreprenörskap där företag inom sin kärnverksamhet ser det som naturligt att ta tar ett utökat ansvar för allt fler samhälleliga problem, säger David Redmalm.

Är det samma sak som begreppet corporate social responsibility (CSR) där företag engagerar sig i olika sammanhang utanför företaget?
– Nej. CSR är en form av management och entreprenörskap har inget med management att göra, tvärtom definieras entreprenörskap som något annat än management. Entreprenörskap är det kreativa som kan störa en ordning medan management försöker hålla en ordning. På samma sätt skiljer man mellan CSR och alternativt entreprenörskap. CSR görs från en avdelning inom företaget, ofta som ett försvar mot kritik eller potentiell framtida kritik. Alternativt entreprenörskap verkar vara mer knutet till en hel organisationskultur där initiativ tas i hela organisationen, säger Annika Skoglund, docent vid institutionen för teknikvetenskaper.

Varför har ni gjort en filmdokumentär?
– Vi skulle inte kunna se eller hitta det alternativa entreprenörskapet med de konventionella forskningsmetoderna för entreprenörskap, vi skulle bara studera vanligt entreprenörskap. Vi behövde därför en ny metod för att fånga det alternativa entreprenörskapet. Video används inom andra forskningsfält men inte så mycket inom entreprenörskap, företagsekonomi eller organisationsforskning, säger Annika Skoglund.

På vilket sätt kan ni fånga alternativt entreprenörskap med film?
– Etnografi handlar hela tiden om att försöka få erfarenheter tillsammans med de andra deltagarna, det är inte förrän man förstår något inifrån som man helt kan förstå. Genom att filma när vi intervjuar och deltar i Prideparaden och sedan transkribera allt material kan vi fånga upp alternativt entreprenörskap bättre än med många andra metoder och också förmedla till de som ser filmen, säger Annika Skoglund.

– Det är ofta detaljerna som gör att man förstår, till exempel var det väldigt pressad stämning  inför Prideparaden 2017 och när vi gått igenom alla säkerhetsspärrar för att gå i Prideparaden smällde det till och jag hukade mig direkt rädd för att bli beskjuten. Men det visade sig vara ballonger som smällde. I Ungern är Prideparaden något helt annat än i Sverige, mycket mer poliser och avspärrningar. Det kan ju låta bra att företaget ska vara med i Pride där de anställda går med i paraden men att genomföra det på ett säkert sätt är en helt annan sak i Ungern och det tror jag inte man förstår om man inte är på plats eller ser vår film, säger David Redmalm.

– Dessutom kan vi genom att göra en dokumentär mycket tydligare förmedla forskningsresultaten och forskningsprocessen och lätt visa för till exempel studenter. Vi kan också nå allmänheten som har lättare att tillgodogöra sig en film jämfört med en vetenskaplig artikel, säger Annika Skoglund.

Kan film i sig vara en forskningspublicering?
– Ja, film börjar växa fram som forskningspublicering. Vi har gjort två dokumentärer tidigare och en av dokumentärerna är nu på väg att publiceras i en vetenskaplig tidskrift efter vetenskaplig granskning tillsammans med en kortare artikel med framför allt metod och diskussion, säger Annika Skoglund.

Varför har ni studerat just Prezi och Prideparaden i Ungern?
– Pridefestivalen i Ungern har vuxit otroligt tack vare att företag har engagerat sig. Till en början var det bara aktivister som gick, 2009 gick Prezi med sin företagslogotyp och sedan har fler företaget kommit med. Det har blivit något som berör en större allmänhet utöver de som definierar sig som hbtq, säger David Redmalm.

– Prezi är intressant eftersom de har en affärsidé med ett presentationsprogram som delvis bottnar i en demokratisk grundtanke. Programmet ska hjälpa människor föra fram ett budskap, ju bättre vi kan sprida budskap desto mer medborgerlig dialog och desto öppnare samhället och större förståelse. Engagemanget i Prideparaden är bara ett av många exempel på alternativt entreprenörskap inom Prezi. De hjälper till exempel varje år en romsk by och har startat paraplyorganisation för företag som främjar öppenhet. Det är ju ett ganska vanligt fenomen i väst att man vill känna att man arbetar på ett företag som tar ansvar men så är det inte i Ungern. Prezi går i bräschen för den processen i Ungern, säger Annika Skoglund.

Vad hoppas ni av premiärvisningen 16 maj?
– Vi hoppas att det kommer mycket människor, både studenter, forskare och allmänhet, säger David Redmalm.

– Och att publiken ställer mycket frågor, vi vill skapa diskussion och öppna upp för att ställa frågor till panelen, säger Annika Skoglund.

---

Tid: 16 maj kl. 18.00
Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C
Arrangör: Forskargruppen för videoetnografi om alternativt entreprenörskap

Läs mer om premiärvisningen

Läs mer