Två nya Uppsalaforskare i Sveriges unga akademi

28 maj 2018

Gruppfoto på glada personer som håller i diplom.

Kristian Pietras (avgående ordf.), Anna Wetterbom (VD), Hanna Isaksson, Hanne Fjelde, Jakob Nordström, Tove Fall, Rikard Landström, Mia Liinason, Pontus Nordenfelt och ny ordförande Maria Tenje

Freds- och konfliktforskaren Hanne Fjelde och epidemiologen Tove Fall är två av årets sammanlagt åtta nya ledamöter i Sveriges unga akademi. Maria Tenje, forskare i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet, är ledamot sedan tidigare men kliver nu upp som ordförande för organisationen.

– Med några år på nacken har vi blivit en välsmord, liten men kraftfull maskin som ser fram mot att bidra till att göra världen lite bättre med vetenskapen som grund. Och nu har vi välkomnat åtta nya duktiga forskare in i akademin, det känns fantastiskt roligt! säger nya ordföranden Maria Tenje i ett pressmeddelande.

Sveriges unga akademi är en oberoende vetenskaplig akademi som arbetar med tvärvetenskaplig, forskningspolitisk och utåtriktad verksamhet. Målet är att stärka unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och att föra ut forskning till unga.

Akademin bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har idag 33 ledamöter. Ledamotskapet är tidsbegränsat till fem år, vilket gör att akademin ständigt förnyas. Unga akademier finns i över 30 länder och Sveriges unga akademi arbetar med de andra unga akademierna på nordisk, europeisk och global nivå.

Nya ledamoten Hanne Fjelde forskar bland annat om effekten av politiskt våld under valperioder, bland annat hur våldsamheter i samband med ett val påverkar demokratiseringsprocessen i ett land och hur sådant våld kan förhindras.

Nya ledamoten Tove Falls forskargrupp kombinerar information från stora befolkningsstudier med moderna molekylära mätmetoder och epidemiologiska metoder för att studera hur folksjukdomar såsom diabetes och hjärtsjukdom samvarierar med variationer i vårt DNA.

Nya ordföranden Maria Tenje leder forskargruppen EMBLA där man utvecklar miniatyriserade system för olika tillämpningar inom livsvetenskaperna. För att tillverka dessa system använder vi avancerade mikro- och nanofabrikationsmetoder som integreras i mikrofluidala system.