Ojämlikheten i Sverige ökar snabbare än i jämförbara länder

29 maj 2018

Sverige har på kort tid blivit ett segregerat och ojämlikt samhälle, konstaterar Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap.

Hallå där Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap , som är med i seminariet "Klass och politik: Den nya ojämlikheten" i Almedalen 2 juli.

Vad ska ni diskutera på seminariet?
– Vi ska utgå från att den socioekonomiska och regionala ojämlikheten har ökat mer i Sverige än jämförbara länder  från 80-talet och framåt. Begreppet ojämlikhet försöker fånga hur stora skillnaderna är i till exempel inkomst och kapitalinnehav mellan olika individer och grupper. Vi kommer att diskutera hur man kan belägga tendenserna, finns det något som pekar i annan riktning och vad konsekvenserna av ojämlikheten är.

Varför har ojämlikheten ökat snabbare i Sverige?
– Det är en svår fråga att svara kort på. Men en faktor jag kan peka på är att Sverige väldigt starkt har förbättrat situationen för kapitalet. Arvsskatten, gåvoskatten och förmögenhetsskatten är borttagen. Det är stora och viktiga politiska beslut som har tagits under loppet av den senaste 10-15 årsperioden.

Vilka konsekvenser får ojämlikheten?
– Vi har fått en starkare polarisering, bland annat i politiken. Sverigedemokraterna är till exempel ett svar på en ojämlikhet som faktiskt finns, det är inte en påhittad ojämlikhet mellan Stockholm och övriga Sverige, inte minst norrut.

Kan du ge fler exempel på konsekvenser?
– Ja, Sverige idag anses vara ett av världens bästa länder för företagsamhet, det bottnar bland annat i att vi har låga företagsskatter och möjlighet att transferera kapitalet mellan generationer. Och idag har vi en stor segregation i Sverige, till exempel är utgångspunkterna för olika individer extremt olika och vi har en stor bostadssegregationen.

Det här känns inte som min bild av Sverige som ett jämlikt samhälle!
– Nej, det är nog många som har en bild på näthinnan av Sverige som något slags inkluderande folkhem. Men det kanske blir tydligare om man tänker sig en uppdämd flod där det bara kommer igenom små vattenströmmar och så tar man plötsligt bort hela fördämningen. Det är klart att det då kommer att hända mycket på väldigt kort tid.

Har samma utveckling skett i andra länder?
– Ja, men det som är förbluffande och häpnadsväckande är att Sverige har gått från att vara ett land på 1960-70-talen där företagande var väldigt hårt beskattat, för hårt i mångas ögon, till att vara det som vissa beskriver som ett företagarparadis. Det är också få partier som aktivt arbetar för att den ekonomiska jämlikheten ska upprättas igen. Det tycker vi är viktigt att tala om.

---

Fakta

Seminariet "Klass och politik: Den nya ojämlikheten" arrangeras 2 juli under Almedalsveckan av statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Läs mer