Toppolitiker och kvinna – då ökar risken för skilsmässa

29 maj 2018

Kvinnor som gör politisk karriär löper större risk för skilsmässa än sina manliga kolleger. Det visar Johanna Ricknes forskning. Hon är docent i nationalekonomi och kommer till Almedalen den 3 juli för att prata om genus och politik.

Johanna Rickne är docent i nationalekonomi vid
Stockholms universitet och Uppsala universitet samt
affilierad till Institutet för näringslivsforskning.
Foto: Karl Gabor.

Finns det skillnader mellan kvinnor och män som gör politisk karriär?
– Ja, min forskning har exempelvis visat att när kvinnor får toppjobb i politiken ökar sannolikheten för skilsmässa dramatiskt. Det finns ingen motsvarighet bland män i att behöva välja mellan familjelivet och den politiska karriären.

– De senaste åren har det blivit vanligare med kvinnor på höga politiska poster som Kommunstyrelseordförande. Det är bra, men det kommer till ett pris. Det verkar bli en större påfrestning för deras äktenskap.

Hur har forskningen gått till?
– Vi använder avidentifierat registerdata, för att se vilka som blivit kommunstyrelseledamot respektive riksdagsledamot under en 20-årsperiod, och om de är gifta eller inte. Vi kan följa dem innan och efter sin befordran och jämföra mellan kommuner.

 –Det går också att se vilka som har sökt och blivit befordrade och vilka som sökte och inte blev befordrade. Vi kan plocka ut rivalerna och jämföra dem över tid.

Vad kom ni fram till?
– Innan befordran syns ingen skillnad i sannolikheten för skilsmässa, men efteråt finns det skillnader mellan grupperna. Vi har också försökt ta reda på varför och sett att de kvinnor som skiljer sig tenderar att ha mer ojämlika relationer. En ojämlik relation utmärker sig exempelvis genom att kvinnan är betydligt yngre och att hon har tagit en relativt stor andel av föräldraledigheten. För kvinnor i relationer som är mer jämlika ser vi inte någon påverkan av befordran på skilsmässa.

Hur är det i andra branscher?
– För jobbet som VD kan vi se att kvinnor som blir VD börjar skilja sig i snabbare takt än män som blir VD. Men för det jobbet kan vi inte urskilja personer som sökte jobben utan att få dem. Därför har vi inte samma möjligheter till jämförelser som inom politiken.

– Vi har också jämfört personer 20 år efter att de gått ut sin utbildning, och sett att de kvinnor som det gått relativt bra för i karriären i större utsträckning är skilda. För män är det tvärtom, de som har lyckats bra är oftare gifta än dem som det gått mindre bra för.

Drabbas kvinnor inom politiken även av diskriminering?
– Ja, vi har tittat på hur länge kvinnor har varit i politiken när de blivit befordrade till högre positioner som kommunstyrelseordförande. Där ser vi att kvinnor behöver längre politisk erfarenhet och högre kvalifikationer än män för en befordran. Det tyder på att det finns ett glastak, alltså att kvinnor har sämre möjligheter att få politisk makt trots samma nivå av meriter. 
---

Fakta

Seminariet Genus och politik – högt pris för kvinnor att göra politisk karriär arrangeras den 3 juli under Almedalsveckan av statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Läs mer