Styrning och ledning av hälso- och sjukvård i fokus för nytt program

14 juni 2018

Uppsala universitet startar ett magisterprogram i styrning och ledning av hälso- och sjukvård. Programmet är en uppdragsutbildning och beräknas starta höstterminen 2018.

Det finns ett stort behov av en särskild utbildning för ledning av hälso- och sjukvård. Alltmer sjukvård utförs av privata aktörer, vilket ställer nya och ökade krav på sjukvårdens huvudmän. Utvecklingen av digitala vårdtjänster ökar dramatiskt samtidigt som vården utvecklas mot en personcentrerad precisionsmedicin. Med Uppsala universitets breda forskning och kunnande som bas startas därför en uppdragsutbildning med inriktning på styrning och ledning av hälso- och sjukvård.

För styrning och ledning av hälso- och sjukvård är det viktigt med kunskaper från företagsekonomi, medicin och vård och programmet är därför ett samarbete mellan vetenskapsområdena för humaniora och samhällsvetenskap respektive medicin och farmaci. Magisterprogrammet vänder sig till medicinsk personal och vårdpersonal som arbetar under den politiska ledningen på sjukhus och motsvarande.

För antagning till programmet kommer att krävas både kandidatexamen och arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Programmet beräknas starta höstterminen 2018 och kommer att ges på halvfart under två år.