Antalet döda i organiserat våld minskar

18 juni 2018

För tredje året i rad minskar antalet döda i organiserat våld i världen. Det visar nya data från fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Uppsala Universitet. UCDP registrerade 90 000 dödsfall under 2017, en minskning med hela 32 procent sedan den senaste toppnoteringen 2014. Syrien är det land där skillnaden är som störst.

De senaste fem åren har sett höga nivåer av våld i världen jämfört med de flesta år sedan kalla krigets slut i början av 1990-talet. Framförallt är det krigen i Syrien som har drivit denna trend.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att de senaste årens krig inte har varit i närheten så blodiga som de stora krigen under 1900-talet, där exempelvis Korea, Vietnam och de båda världskrigen ingår. Den långsiktiga trenden mot en fredligare värld blir ännu tydligare när vi tar hänsyn till att världens befolkning har ökat under denna period, poängterar Therése Pettersson, projektledare i UCDP.

IS är involverad i många konflikter

Även antalet konflikter där staten är inblandad minskade, från 53 konflikter 2016 till 49 under 2017. Mycket har handlat om IS den senaste tiden, och gruppen var involverad i hela 15 konflikter mot olika stater under 2017, det högsta antalet sedan gruppen utropade sitt kalifat 2014. Därutöver slogs de även mot en rad olika andra rebellgrupper samt attackerade civila. I både Syrien och Irak pågick stora offensiver för att besegra IS och mot slutet av året hade gruppen förlorat i stort sett hela sitt forna territorium i området.

– Det betyder dock inte att gruppen är besegrad, varnar Therese Pettersson. IS-grupper finns etablerade i många delar av världen och fortsätter att utgöra ett allvarligt hot mot många människor. Ett exempel är från Filippinerna där en IS-grupp belägrade staden Marawi City i maj 2017 och slogs i över fem månader med över tusen dödsfall som följd.

Oroande utveckling i Afrika

Experter har också varnat för att attackerna mot civila, till exempel terrorattacker, kan komma att öka i takt med att IS försvagas. Men än så länge finns inget stöd för det i de data som UCDP har tagit fram.

– Även om IS är den grupp som dödar flest civila i riktade attacker, minskade det totala antalet människor som föll offer för gruppen 2017 betydligt jämfört med året innan, påpekar Therése Pettersson.

När det gäller konflikter mellan icke-statliga grupper, såsom rebellgrupper eller etniska grupper, har vi sett en oroande utveckling i Afrika, framförallt i Centralafrikanska republiken och Kongo-Kinshasa. UCDP noterade det högsta antalet icke-statliga konflikter i världen under hela perioden sedan 1989, med 82 aktiva konflikter 2017. Av dessa ägde 50 rum i Afrika.

---

Publikation:

Resultaten kommer att publiceras i Journal of Peace Research, DOI: 10.1177/0022343318784101