Fem forskare från Uppsala universitet i unik valsatsning

29 augusti 2018

Den 20 september släpps en unik valanalys kring resultaten i det svenska valet. Forskare från tolv svenska lärosäten och sju utländska universitet ger aktuella reflektioner kring valet 2018 i en gemensam rapport. Från Uppsala universitet medverkar fem forskare.

– Tanken med projektet är att forskarsamhället bidrar med sin kunskap på lite mer egna villkor. I valrörelsen vill media ofta att man uttalar sig om specifika frågor. Här är fördelen att man kan bidra till att höja nivån på valanalysen på forskarnas villkor, samtidigt som man försöker hålla det enkelt och lättfattligt, säger Karl-Oskar Lindgren, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Till projektet Snabbtänkt - reflektioner från den svenska valrörelsen 2018 av ledande forskare har han bidragit med en text om utrikesföddas valdeltagande och hur det skiljer sig från inrikes föddas valdeltagande. Texten analyserar vad skillnaderna kan bero på och vad man i framtiden skulle behöva göra för att minska dessa skillnader.

Ett 80-tal forskare medverkar i projektet, varav fem från Uppsala universitet. Satsningen leds av Mittuniversitetets forskningscentrum Demicom. Elva dagar efter valet publicerar Snabbtänkt en gratis, nedladdningsbar rapport med resultat, analyser och reflektioner kring valet 2018. Rapporten kommer också innehålla en sektion med reflektioner på den svenska valrörelsen från forskare vid sju utländska universitet.
− Vi har utgått från en engelsk förlaga när vi arbetat fram Snabbtänkt och något liknande har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Oavsett vad som händer kommer valrörelsen säkerligen att vara fylld av motstridiga påståenden och yviga tolkningar från politiker, journalister, påverkare och andra typer av opinionsbildare. Här blir den akademiska forskningen en viktig motvikt, säger Kajsa Falasca, universitetslektor i politisk kommunikation vid forskningscentret Demicom, Mittuniversitetet, och en av redaktörerna för rapporten.

Medverkande forskare från statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är Li Bennich-Björkman (skytteansk professor i vältalighet och statskunskap), Olle Folke (universitetslektor), Karl-Oskar Lindgren (universitetslektor), Pär Nyman (forskare) och Shirin Ahlbäck Öberg (universitetslektor).

Slutrapporten släpps torsdagen den 20 september på https://www.snabbtankt.se/. Rapporten kommer också att presenteras och diskuteras på ett seminarium på Myntkabinettet i Stockholm samma dag samt på Statistiska Centralbyråns demokratidag den 21 september.