Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till tre framstående Uppsalaforskare

4 september 2018

Vid en ceremoni i Museum Gustavianum delar Kungl. Vetenskaps-Societeten idag ut Thuréus-prisen, vardera med en prissumma på 100 000 kronor, till tre mycket framstående Uppsalaforskare: Stefan James, professor i kardiologi, Ian Cameron, professor i folkrätt och Christina Garsten, professor och föreståndare vid SCAS.

Prismottagare och respektive motivering är följande: 

Professor Stefan James, institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet, för utvecklandet av nya behandlingar vid akut kranskärlssjukdom och banbrytande insatser knutna till svenska kvalitetsregister.

Professor Iain Cameron vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, för sina betydande forskningsinsatser kring mänskliga rättigheter, och polis- och säkerhetsfrågor.

Professor Christina Garsten vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), för sina framstående studier inom organisations-antropologi.

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.   

---

Läs mer:

Thalénska priset från Kungl. Vetenskaps-Societeten till kärnfysikern Karin Schönning