Forskning om digital transformation av fysiska rum får bidrag från Vinnova

30 oktober 2018

Vinnova har beslutat om forskningsmedel inom utlysningen "Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga". Tio forskningsprojekt fick medel, varav ett vid Uppsala universitet.

Utlysningen "Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga" syftar till att utveckla ny kunskap inom området innovationsledning och organisering. Kunskapen ska ha potential för praktisk användning och på sikt kunna bidra till ökad innovationsförmåga i organisationer inom privat, offentlig eller ideell sektor.

I utlysningen har forskningsprojektet ”Att leda digital transformation av fysiska rum” vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet fått forskningsmedel. Forskningsprojektet leds av Darek Haftor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Projektet syftar till att i samarbete med tre olika organisationer i skilda stadier av digital transformation - Svenska kyrkan, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Uppsala stadsteater – studera inneboende värden som finns i det fysiska och det digitala.

Genom att utgå från det fysiska och det digitala som byggstenar i hur interaktionen mellan människor skapas är målet för projektet att utveckla en mer nyanserad förståelse för de faktorer som ger förutsättningar för ett effektivt och gynnsamt organisatorisk samspel i skärningspunkten mellan digitala och fysiska rum. Dessa insikter kan i sin tur användas som vägledning för organisationers ledningsgrupper i deras arbete för effektiv interaktion med kunder, medlemmar och besökare.