Inför debatten på måndag: tre frågor till Sten Hagberg

9 november 2018

– Vi vill att alla som kommer till aulan på måndag ska lära sig något, även den som har hållit på med sådana här frågor länge, säger Sten Hagberg, professor i kulturantropologi.

Varför tillåts rasistiska organisationer i Sverige? Det är frågan som ska diskuteras i Universitetsaulan på måndag kväll – och som väntas dra storpublik. Professor Sten Hagberg, som leder paneldebatten tillsammans med UNT:s ledarskribent Maria Ripenberg, ger här sin bild av varför frågan är viktig.

Varför ska folk komma och lyssna på måndag?
– Istället för att prata om ett förbud mot organisationer så säger vi: varför tillåts de? Kan demokratin och det öppna samhället hitta sätt att skydda sig mot rasism, nazism och våldsbejakande extremism? Vi vill inte få en upphetsad polemisk debatt, för och emot. Vi vill ha ett sansat samtal mellan mycket kunniga personer – forskare, kulturpersonligheter och opinionsbildare – där syftet är att förstå den här frågan bättre. Politiska partier som exempelvis Socialdemokraterna och Moderaterna har talat om att man vill införa ett förbud. Men vi måste driva diskussionen längre. Det här är inte bara en juridisk fråga, utan det här är också en politisk och moralisk fråga – och vad är bättre än att vi diskuterar de här frågorna på ett öppet och sansat sätt?

Varför har den här frågan blivit aktuell just nu?
– Det här har ju varit en fråga som har debatterats och diskuterats mycket i media de senaste åren. Det kulminerade i samband med händelserna i Almedalen, när Nordiska Motståndsrörelsen genomförde demonstrationer och våldsamheter. Här har vi en rörelse som försöker ta över det offentliga rummet och som faktiskt ifrågasätter grundläggande demokratiska och medborgerliga fri- och rättigheter. Organisationer som säger att alla människor inte är lika mycket värda och att alla medborgare har inte samma rättigheter – det är det som är rasismens grund, att man klassificerar och kategoriserar människor på grund av exempelvis utseende, hudfärg och härkomst. Så hur kan demokratin och det öppna samhället försvara sig?

Vad tror du själv om möjligheten att lagstifta mot rasistiska organisationer?
– Vi kommer att ha två kunniga jurister i panelen, Ingrid Helmius och Peter Nobel. Enligt dem båda så finns det klara möjligheter att förbjuda den här typen av organisationer. Naturligtvis så finns det en massa svåra gränslinjer, vad som är en rasistisk organisation och inte. Det är det vi vill diskutera, och bättre förstå. Vi vill att alla som kommer till aulan på måndag ska lära sig något, även den som har hållit på med sådana här frågor länge ska förstå någonting nytt genom att lyssna på andra personer och andra perspektiv.

 

Paneldebatten hålls klockan 18.15–20.00 i Universitetsaulan, måndag 12 november.

 

Alla deltagare i panelen:

  • Ingrid Helmius, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet 
  • Mohamad Hassan, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande samt kommunalråd (L),Uppsala kommun 
  • Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig Integration & Mångfald, Axfoundation, medgrundare MeR Barnkultur 
  • Heléne Lööw, docent i historia, Uppsala universitet 
  • Peter Nobel, jur dr, fd generalsekreterare i Svenska Röda Korset, fd expert i FNs rasdiskrimineringskommitté 
  • Evin Ismail, ledarskribent Arbetarbladet, doktorand i sociologi, Uppsala universitet

Moderatorer: 

  • Sten Hagberg, professor i kulturantropologi, föreståndare Forum för Afrikastudier, Uppsala universitet 
  • Maria Ripenberg, debattredaktör och ledarskribent, Upsala Nya Tidning

Mer om evenemanget på Facebook och i Uppsala universitets kalendarium.