Konsolideringsbidrag till fyra Uppsala-forskare

5 december 2018

Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2018 års utlysning av konsolideringsbidrag till yngre forskare. Av 20 beviljade bidrag går fyra till Uppsala universitet.

Syftet med bidraget är att ge framstående yngre forskare möjligheter att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Bidraget, som är på 2 miljoner kronor per år i sex år, delats ut inom humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap och utbildningsvetenskap.

20 av totalt 306 ansökningar beviljades i årets utlysning. Nio inom naturvetenskap och teknikvetenskap, sju inom medicin och hälsa och fyra inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Fyra forskare vid Uppsala universitet får konsolideringsbidrag:

  • Carl Caleman: Orientera exploderande proteinmolekyler
  • Lisa Hultman: Den mänskliga säkerhetspolitiken: Internationella samfundets reaktioner på våld mot civila
  • Henrik Johansson: Kartläggning av gravitationsteorier genom metoder från gaugeteori
  • Filipe Maia: Torrent framåt: Algoritmer för röntgenlasrar för att studera struktur, funktion och dynamik

 

Läs mer om Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag