Linné- och Rudbeckmedaljörer utsedda

5 december 2018

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Per Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall, medan Linnémedaljen tilldelas professor Leif Andersson. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari nästa år.

Uppsala universitets Linnémedalj utdelades första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas i guld ” för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Linnémedaljen har tilldelats professor Leif Andersson vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Motivering:

Leif Andersson, professor vid institutionen för
medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, har under många år lett en framstående forskargrupp kring studier av husdjurens genetik. Detta har sedermera visat sig ha mycket stor relevans även för flera humana folksjukdomars uppkomstmekanismer. Leif Andersson har i detta sammanhang brutit ny mark och hans forskning har uppmärksammats med ett flertal nationella och internationella utmärkelser och priser.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Medaljen instiftades året innan med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Rudbeckmedaljen har tilldelats professorerna Per Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall.

Motiveringar:

Per Arturssonprofessor vid institutionen för farmaci.

Per Artursson är professor i läkemedelsformulering vid institutionen för farmaci, farmaceutiska fakulteten. Han var redan tidigt i karriären en pionjär i utvecklandet av cellmodeller för att studera läkemedelsabsorption från mag-tarmkanalen med så kallade Caco-2-celler, metoder som senare blivit självklara principer inom läkemedelsindustri och akademisk forskning. Han har också varit central för forskningen om transportproteiner, deras roll för upptag av läkemedel i tarm och lever samt samspelet mellan dem och läkemedelsnedbrytande enzymer.

Kristina Edström, professor vid institutionen för
kemi-Ångström.

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och bedriver framstående forskning om batterier. En av vår tids största samhällsutmaningar är att utveckla effektiv energilagring vilket gör hennes forskning högaktuell när vi går mot en värld utan fossila bränslen. Genom att i detalj förstå och förbättra de kemiska reaktioner som sker inne i batterierna arbetar Edströms forskargrupp bland annat med att tillgodose fordonsindustrins behov av förbättrade batterier. Målsättningen är att utveckla batterier som är kraftfullare, säkrare och mer hållbara än dagens.

Lars Engwall, professor emeritus vid
företagsekonomiska institutionen.

Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi, samhällsvetenskapliga fakulteten, vilken lärostol han innehade 1981–2009, varefter han förblivit verksam vid institutionen. Inom hans forskargärning märks studier av organisatoriska anpassningar till förändrade omvärldsvillkor samt spridning av företagsekonomiska idéer. Hans arbeten om handelshögskolornas och det företagsekonomiska ämnets framväxt har rönt stor uppmärksamhet och boken Mercury Meets Minerva (1992 och 2009) är en grundlig genomgång av såväl svensk företagsekonomi som av handelshögskolor som akademiska institutioner. Under senare år har Engwalls forskning breddats till att omfatta hela akademin och dess ledning, såsom i Universitet under uppsikt (2016).

Läs mer om universitetets priser och utmärkelser.