Torgny Segerstedt-medaljen till Peter Wallensteen

6 december 2018

Porträtt av Peter Wallensteen.

Peter Wallensteen, seniorprofessor vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Torgny Segerstedt-medaljen tillfaller i år Peter Wallensteen, seniorprofessor vid Uppsala universitet. Han får den för sina omfattande insatser inom i freds- och konfliktforskningen.

Medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988.

Motivering:

Peter Wallensteen är seniorprofessor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Under åren 1985 - 2012 var han den förste innehavaren av Dag Hammarskjöld-professuren vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Wallensteen har grundat det unika konfliktdataprogrammet Uppsala Conflict Data Program, vilket i dag utgör en nyckelresurs för forskning inom ämnet över hela världen. Han har också medverkat i internationella konfliktlösningsprocesser och samverkar frekvent med praktiker och beslutsfattare. Under arbetet med att etablera sitt ämne har Peter Wallensteen månat om att skapa kontaktytor och utbyten med andra delar av världen, särskilt i konfliktdrabbade och fattiga länder. Genom åren har han inspirerat många studenter och kolleger både i Sverige och internationellt att knyta an till det relativt nya ämnet freds- och konfliktforskning.

Medaljen delas ut vartannat år till ”Svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”. Till medaljen är knuten en prissumma. Medaljen delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari 2019.

Läs mer om Torgny Segerstedt-medaljen.