Diplomati ett sätt att lösa vattenproblemen

20 mars 2019

Ashok Swain framför Fyrisån i Uppsala.

Ashok Swain forskar bland annat om internationell samverkan och diplomati kring vattentillgångar.

Världsvattendagen, eller den internationella vattendagen, är en temadag instiftad av FN som uppmärksammas den 22 mars varje år. I år ligger fokus på varför så många fortfarande inte har tillgång till rent vatten. Ashok Swain, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, forskar bland annat om internationell samverkan och diplomati kring vattentillgångar.

Förutom att vara professor vid institutionen för fred- och konfliktforskning innehar Ashok Swain även en Unesco-professur i internationellt vattensamarbete och är föreståndare för en forskarskola i internationellt vattensamarbete vid Uppsala universitet.

Vad handlar din forskning om?

– En del av min forskning är inriktad på hur man kan förbättra förhandlingar kring vattenfrågor, så kallad “hydro-diplomacy”. De flesta stora länder i världen är ju ofta de som har tillgång till de största vattenresurserna, medan mindre länder blir förbisedda. Min forskning tittar på hur de här mindre länderna kan bli bättre på att förhandla och samarbeta med internationella organisationer för att säkra sin vattentillgång.

Hur kan man förbättra tillgången av vatten i fattigare länder?

– Det handlar bland annat om att utbilda diplomater så att de får en ökad förståelse för vattenfrågorna, men också att få med experter på vattenfrågor i den diplomatiska processen så att de kan tillgodose ländernas behov. En annan aspekt är hur man får politiska ledare att förstå värdet av att dela med sig av vattenresurserna för att skapa goda relationer som de har nytta av på längre sikt.

Din forskargrupp förstärks i augusti av professor Laura B Fowler från Penn State University, som ska verka som gästande Fulbright-stipendiat vid institutionen för freds- och konfliktforskning under ett år. Hur ska hon bidra till ert arbete?

– Hon kommer att bli en del av den grupp som jobbar med gränsöverskridande vattenfrågor och rättigheter kring vatten. Hon för med sig expertkunskaper om de juridiska aspekterna av vattendelningsfrågor och hur man genomför förhandlingar kring vattenresurser.

 

Mer om Ashok Swain och hans forskning.

Läs mer om Världsvattendagen och FN:s globala mål för hållbar utveckling där mål nummer sex handlar om rent vatten och sanitet.