Årets Skytteanska pris tilldelas Margaret Levi

28 mars 2019

Professor Margaret Levi, verksam vid Stanford University och University of Washington, blir den 25:e mottagaren av det Skytteanska priset i statskunskap. Hon får priset för att med ”en förening av teoretiskt skarpsinne och historisk kunskap skapat förståelse för varför medborgarna accepterar statlig tvångsmakt.”

Margaret Levi är professor i statskunskap vid
Stanford University. Bild: Skytteanska stiftelsen

Margaret Levi leder Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS) vid Stanford University och är professor i statskunskap vid samma universitet. Hon är även Jere L. Bacharach Professor emerita i internationella studier vid University of Washington.

Levi har i sina verk ofta återkommit till tvångsmaktens legitimitet, vad som kännetecknar den och varifrån den kommer. Ofta i statens skepnad men också andra kollektiv, främst fackföreningar. Utan vad hon kallar ett pseudo-frivilligt samtycke till att låta sig styras, betala skatt, och lyda lagar som vi inte alltid personligen respekterar eller varit med om att stifta, är staten visserligen möjlig men som erfarenheterna från många diktaturer visar blir priset för de styrande högt.

I värsta fall måste människor stängas in bakom murar, övervakas, mutas med bröd och skådespel – och de styrande sitter ändå aldrig säkert. Revolten lurar ständigt bakom hörnet. Det är mycket enklare med det samtycke, som Levi visar uppkommer ur en kombination av att statens politik uppfattas som rättvis, procedurerna för beslut inkluderande, och att andra inte åker snålskjuts utan också gör rätt för sig.

Priset delas ut vid en ceremoni i Uppsala den 28:e september 2019.  

Fakta

1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”. I år delas priset ut för 25:e gången. 

Läs mer

Läs mer om årets pristagare i Li Bennich-Björkmans (innehavare av den skytteanska professuren) understreckare i Svd.

The Johan Skytte Prize