Göran Rydén prisas för forskningsartikeln ‘Voyage iron’

2 april 2019

Göran Rydén, professor i ekonomisk historia vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), prisas tillsammans med sin medförfattare Chris Evans, University of South Wales, av organisationen Forum on European Expansion and Global Interaction för artikeln ‘‘Voyage iron’: an Atlantic slave trade currency, its European origins, and African impacts’.

Forskningsartikeln publicerades i tidskriften Past & Present förra året och belyser hur bland annat svensk järnmalm kom att spela en viktig roll i utvecklingen vid den västafrikanska kusten under 1600- och 1700-talen. Bland annat användes järnet som valuta i den transatlantiska slavhandeln.

Under 1600- och 1700-talen skeppades ett stort antal varor till Västafrika, som en del av den tidigmoderna slavhandeln, där de byttes mot slavar. Många varor var iögonfallande konsumtionsvaror, medan andra var mer vardagliga och mindre spektakulära. Bland de senare finner vi så kallat ”voyage iron”, som är speciella järnstänger från bruken i Bergslagen och från andra håll i Europa.

Forskare har tidigare ansett att det europeiska järnet, till skillnad från den väletablerade och betydande afrikanska järntillverkningen, endast hade marginell betydelse för Atlanthandeln. Göran Rydén och Chris Evans menar tvärtom, att det europeiska järnet hade en stor inverkan på utvecklingen i den västafrikanska regionen där Atlanthandeln ägde rum.

I artikeln visar de att europeiskt järn kom att få en framträdande roll i det afrikanska jordbrukets utveckling med spridningen av nya grödor, främst majs, från den nya Världen under 1600- och 1700-talen.
– ”Voyage iron” var en till synes vardaglig produkt, men den kom att bidra till en markant förändring av Västafrikas ekonomiska geografi och agrara struktur, berättar Göran Rydén, professor i ekonomisk historia vid IBF.

---

Fakta

Forum on European Expansion and Global Interaction (FEEGI) är en stor sammanslutning av forskare som bedriver globalhistorisk forskning. Organisationen har sin bas i USA men dess medlemmar finns över hela världen. FEEGI ansluten till American Historical Association, och dessutom lierad till tidskriften Itinerario. Vart annat år delar organisationen ut priser för de bästa böckerna eller artiklarna inom det globalhistoriska fältet.

Publikation

Chris Evans and Göran Rydén, ‘‘Voyage iron’: an Atlantic slave trade currency, its European origins, and African impacts’, Past & Present, Volume 239, Issue 1, May 2018.

Ulrika Wahlberg