Klimatfrågan genomsyrade Bostadsmötet i Uppsala

21 maj 2019

Nytt för i år var de temabord som ställts upp i Universitetshusets hall. Här syns Nils Hertting, prefekt vid IBF och Tora Holmberg, professor i sociologi, i vimlet.

Vad får klimatfrågan för konsekvenser för bostadsbyggande och stadsplanering? Det var ett genomgående tema för Bostadsmötet den 15-16 maj, som gavs för 17:e året, den här gången i Universitetshuset. Arrangörer var Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Bostadsmötet riktar sig till en bred grupp med intresse för bostäder, byggande och stadsplanering, som här får chansen att diskutera aktuella frågor med forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) i Uppsala. I år hade kring 200 personer slutit upp till mötet och hälsades välkomna av Nils Hertting, som är prefekt vid IBF.

– I år fyller vi 25 år och just Bostadsmötet har präglat mycket av IBF:s karaktär. Det handlar inte bara om att kommunicera ut forskning, en nog så viktig del är att bjuda in konferensdeltagare som vi vill lyssna på och prata med. Vi skapar ny kunskap tillsammans, sade Nils Hertting.

Paneldebatt om klimatomställningen

I år handlade det mycket om de omställningar som behöver göras i samhället till följd av klimatförändringarna och ambitionen att göra samhället klimatneutralt till år 2050. Frågorna belystes i föredrag, diskussioner och en paneldebatt med flera representanter från bygg- och bostadssektorn.

Nytt för i år var de temabord som ställts upp i Universitetshusets hall, i samarbete med UU Innovation. Under lunchen kunde deltagaren välja att vara med vid ett bord och diskutera ett särskilt tema, som föreslagits av aktörer utanför universitetet.

Vad är hållbart bostadsbyggande? Hur mår våra byggregler? Hur kan klimatsmart byggande kombineras med social hållbarhet? Det var några av frågorna som lyftes av ”bordsvärdarna” SWECO, Boverket, Formas och Regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande.

---

Läs mer

"Se staden som en del av naturen"

Sopornas väg från problem till värdefull biogas

Programmet för Bostadsmötet 2019

Institutet för bostads- och urbanforskning