"Se staden som en del av naturen"

22 maj 2019

Personporträtt på Terry Hartig fotograferat utomhus.

"Vi måste komma ihåg att det är människor som ska bo i städerna, det får inte bara vara en teknisk lösning", uppmanade Terry Hartig, professor i miljöpsykologi på Bostadsmötet 15 maj 2019.

Vad händer när städerna förtätas och fler och fler grönytor försvinner? På Bostadsmötet den 15-16 maj höll Terry Hartig, professor i miljöpsykologi, föreläsningen "Tätt eller grönt" om behovet att använda marken på bästa sätt samtidigt som hänsyn tas till betydelsen för människors hälsa genom parker, grönområden och andra möjligheter för naturupplevelser.

Städerna förtätas delvis eftersom det sparar resurser. Tätare städer minskar till exempel behovet av transporter med egen bil och kompakta städer minskar behovet att förvandla skogs- och jordbruksmark till bostäder och kontor. Samtidigt visar forskningen att många människor vänder sig till naturen som en plats för återhämtning och för att främja hälsan.

– Att titta ut på en vägg erbjuder inte särskilt mycket återhämtning. Vi kanske kan sova tätt men när vi vill njuta och vila är det många av oss som tar sig från de tätbebyggda områdena för att uppleva naturen.

Människan och naturen

Terry Hartig visade på värdet av återhämtning i kontakt med naturen med några exempel. Han nämnde preliminära forskningsresultat som tyder på att ju tätare bostadsmiljön är desto större är sannolikheten att man äger ett fritidshus. Till exempel är det dubbelt så sannolikt att man har ett fritidshus i Sverige om man bor i ett flerfamiljshus i en större stad i ett område med tät stadsstruktur.

Ett annat exempel är från en ny dansk undersökning med nästan en miljon människor som visade att barn mellan 0-10 år som inte har tillgång till gröna ytor nära hemmet i större utsträckning drabbas av olika psykiska problem senare i livet. Ett ytterligare exempel kom från Nederländerna. För människor med minst antal gröna promenadområden i närheten av bostaden hörde ungefär 20 procent av hotellbokningarna ihop med brist på kontakt med naturen.

Tre positiva delar

– Naturens positiva inverkan på människan kan delas in i tre delar: skadereduktion, till exempel filtrering av partiklar från avgaser och andra luftföroreningar; kapacitetsuppbyggnad, som med lek och fysisk aktivitet; och återhämtning, till exempel att varva ned efter arbetet och återfå förmågan att fokusera.

Terry Hartig berättade att det under senare år har växt fram en omfattande forskning om gröna områden.

– Forskningsbehovet bottnar i frågor som uppstår när vi bygger tätare och människors möjligheter att uppleva naturen minskar.

Se staden som del av naturen

Frågan är hur städerna kan bli tätare för att spara resurser samtidigt som de blir grönare för att människor ska trivas och återhämta sig.

– Naturen kan representeras på väldigt många olika sätt, till exempel genom att se himlen, gröna tak, parker, träd längs gatan eller fritt rinnande vatten.

Som ett exempel som inspirerar samtidigt som det väcker många frågor nämnde Terry Hartig "Bosco Verticalo", som översatt till svenska betyder ungefär "vertikal skog". Det är två höga bostadshus i Milano med ungefär 900 träd på husens altaner.

– Vi måste komma ihåg att det är människor som ska bo i städerna, det får inte bara vara en teknisk lösning. Se inte en motsättning mellan stad och natur, se istället staden som en del av naturen, avslutade Terry Hartig.

 

Utforska vidare