Hans L Zetterbergpriset till Joscha Legewie

23 maj 2019

Joscha Legewie är årets mottagare av Hans L Zetterbergpriset

Sociologen Joscha Legewie får Hans L Zetterbergpriset 2019 för sina innovativa studier inom klassiska sociologiska forskningsfält som till exempel etnicitet, utbildning och kriminologi.

Enligt prismotiveringen har Joscha Legewie genom ett antal välskrivna artiklar visat att ny kunskap kan fås genom det sätt som nydanande forskningsfrågor ställs tillsammans med ett kreativt sätt att para ihop teori och empiri. Hans forskningsinsats stärks ytterligare genom användandet av olika typer av naturliga experiment och stora datamängder.

Joscha Legewie är verksam som assistant professor i sociologi vid Harvard University.

Pris till yngre forskare

Hans L Zetterbergpriset delas ut till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt. Prissumman är 100 000 kronor.

Priset har möjliggjorts genom en donation från Hans L Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch Zetterberg, sonen Martin C Zetterberg och dottern Anne D Zetterberg. Donationen omfattar även inredning och böcker i The Hans L Zetterberg Room på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hans L Zetterberg (1927–2014) studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet som först i landet etablerats 1947. Han var under flera år verksam vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet (fil.lic 1952).

Prisceremonin kommer att hållas den 18 september.