”Kunskap är sällan svart eller vit”

3 juni 2019

Porträtt av Li Bennich-Björkman.

Li Bennich-Björkman.

Under Almedalsveckan ger statsvetenskapliga institutionen en seminarieserie i Almedalsbiblioteket där forskare lyfter aktuella frågor under temat ”Makt och människor”.

Samtalen i Almedalsbiblioteket ska på olika sätt beröra makten i det svenska samhället, mot bakgrund av de senaste 30 årens samhällsförändringar med bland annat avregleringar, skattereformer, globalisering och nya styrningsformer i staten, som till exempel New Public Management.
– Idén är att genom samtalsformen spegla en del av den forskning som görs inom samhälls- och statsvetenskapen. Vi koncentrerar oss på verklighetsbeskrivningen och vill lyfta vad forskningen säger om olika frågor, säger Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap.
Hon har varit med och tagit fram programmet och deltar i ett av seminarierna under rubriken ”Utbildning och makt”. Själva formen för seminarierna, som genomförs som samtal mellan två forskare, är också viktig, menar hon.
– Vi vill bidra med insikten om att kunskap sällan är svart eller vit. Det är ofta väldigt svårt att få en bild av hur det faktiskt ser ut och vi behöver mer av det här nyanserade synsättet.
Samhällsdiskussionen idag är rätt uppskruvad och polariserad och man är inte så intresserad av att se hela bilden.

Seminarieserien pågår varje kväll i Almedalsbiblioteket den 30 juni till och med den 4 juli.

 

Söndag 30 juni: Ger utbildning verkligen makt?
Se seminariet Ger utbildning verkligen makt?
Idag studerar fler än någonsin på högskolor och universitet. Innebär det att den sociala snedrekryteringen brutits, eller läser i själva verket arbetarklassens och överklassens barn olika utbildningar och vid skilda lärosäten?
Medverkande: Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap.

Måndag 1 juli: Makten över professionerna
Se seminariet Makten över professionerna
Hur mycket har läkare, lärare och poliser att säga till om inom vård, skola och brottsbekämpning? Vad är New public management och hur har den påverkat engagemanget och resultaten? Kan tillitsbaserad styrning åter stärka professionerna? Om problemen och lösningarna i styrning av offentlig sektor.
Medverkande: Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap och Laura Hartman, docent i nationalekonomi.

Tisdag 2 juli: Medborgare och konsumentmakt
Se seminariet Medborgare och konsumentmakt
Påverkar vi politiken bättre som konsumenter än som politiska medborgare? Vad händer med samhällsutvecklingen när medborgarens engagemang för förändring ersätts av konsumentval?
Medverkande: Johan Wejryd, forskare vid statsvetenskapliga institutionen och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap.

Onsdag 3 juli: Behöver vi vara rädda för stormakten Kina?
Se seminariet Behöver vi vara rädda för stormakten Kina?
Kina ha gått från att ha varit ett isolerat och eftersatt land till en global stormakt. Förhoppningen att den ekonomiska uppgången skulle leda till ett öppnare mer liberalt Kina har inte infriats. Vad är orsakerna och hur kan omvärlden förhålla sig till ett starkare men alltmer auktoritärt Kina?
Medverkande: Oscar Almén, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Anna Michalski, docent i statskunskap och Karin Leijon, forskare vid statsvetenskapliga institutionen.
 
Torsdag 4 juli: Makt och marknad
Se seminariet Makt och marknad
Demokrati och ekonomisk frihet ses av många som två grenar på liberalismens träd. Men stöder de varandra, eller finns det en spänning dem emellan?
Medverkande: Per Molander, ordförande, Jämlikhetskommissionen och Sverker Gustavsson, professor emeritus i statskunskap.

 

Läs mer