Styrelser spelar viktig roll för gröna innovationer

19 juni 2019

Hallå där Katarina Blomkvist, forskare i företagsekonomi. Du och din forskargrupp arrangerar ett seminarium i Almedalen om styrelsernas roll för intraprenörskap och hållbarhet. Vad är det ni ska diskutera?

Katarina Blomkvist, universitetslektor vid
företagsekonomiska institutionen.

– Vi har haft ett treårigt forskningsprojekt om intraprenörskap, finansierat av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova, som visat att mellanchefer och högre chefer spelar en större roll än man tidigare trott för innovationer och nyskapande. Därav vill vi gå ytterligare ett steg upp i hierarkin och lyfta styrelsernas roll och särskilt när det handlar om hållbarhet. Det handlar alltså om frågor såsom hur jobbar styrelsen med gröna frågor och vilken roll spelar de i denna utveckling?

– Traditionellt håller sig styrelsen ifrån det operativa arbetet, men hållbarhet är ju brådskande och frågan är om man då närmar sig det operativa i de här frågorna.

Vad har ni sett i er forskning?
– Vi har gått ut till ett antal styrelseledamöter och har i dagsläget fått in svar från 125 personer. Ett intressant resultat är att de inte ser någon motsättning mellan miljö, klimat, hållbar utveckling och innovation eller vinst. Vi har också sett att hållbarhet ses som en viktig fråga, men den ligger i lä om man jämför med digitalisering och kompetensförsörjning.

– En tredje indikation från vår data är att det är väldigt få som har satt upp innovationsmål inom det här området, likväl som det är ganska få som har mätt klimatfotavtryck i verksamheten. Långt ifrån alla styrelseledamöter har koll på frågor om hållbarhet och miljö, däremot har de koll på sina entreprenörer och vilka som driver förnyelse.

Varför är det här en viktig fråga?
– I dag diskuteras miljö- och klimatfrågor i alla organisationer. Det finns ingen organisation som inte behöver ta tag i de här frågorna. Hur ställer man om verksamheten? Många företag ställs inför strategiska frågor och dessa beslut fattas av styrelsen. De flesta större företag gör hållbarhetsredovisningar men idag krävs en strategisk anpassning till miljöfrågorna.

– För att få till en förändring behövs intraprenörer i företagen men de verkar inte i ett vakuum. Finns det ett stöd från styrelsen då genomsyrar det hela verksamheten och intraprenörerna har större förutsättningar att lyckas.

Vad hoppas du att seminariet ska leda till?
– Vi har bjudit in proffs på styrelsearbete, som får säga vad de tycker om våra resultat. Vi berättar om vad vår data från styrelseledamöter visar och ställer frågan ”Håller ni med om det?” Det finns inte mycket forskning om styrelsearbetets roll inom grön innovation och vi vill se hur man konkret tacklar ett paradigmskifte där miljö- och hållbarhetsfrågor får större betydelse. Hur förhåller man sig till detta?

– Rapporten kommer i november och det här blir en liten teaser där vi visar resultat och diskuterar dem. Vi förväntar oss att deltagarna ska komma med synpunkter som ger en mer nyanserad bild och sätter data i kontext. I september fortsätter våra intervjuer av styrelseproffs, vilket är ännu en möjlighet att validera våra data.

 

Seminarium

Rubrik: Styrelse, intraprenörskap och hållbarhet

Medverkande: Katarina Blomkvist, docent, Philip Kappen, docent och Ivo Zander, professor i entreprenörskap, alla från Uppsala universitet. Anna Nilsson-Ehle, Styrelseordförande, Vinnova, Anne Årneby, VD och koncernchef, Nordic Morning Group, Gunvor Engström, Styrelseordförande, StyrelseAkademien, Stockholm och Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet.

Tid: 1/7 2019 kl. 11.00–12.00. Se livesändningen här.

Plats: B-huset, Sal B23, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3.