Nysatsning kring global utveckling och styrning

27 augusti 2019

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala får 15 miljoner i bidrag från Riksbankens Jubileumsfond till den nya satsningen ”Global Horizons” som ska involvera nationella och internationella forskare kring temat global utveckling och styrning.

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) är ett nationellt institut för avancerade studier, med organisatorisk hemvist vid Uppsala universitet. SCAS ingår i gruppen av nio världsledande sådana institut, däribland IAS Princeton och Wissenschaftskolleg (Berlin) liksom i nätverket av 22 europeiska institut.

SCAS strävan är att föra samman svenska och internationella forskare runt breda teman. Inom programmet ”Global Horizons” samlas man kring temat global utveckling och styrning. Programmet finansierar två tjänster per termin eller år– en senior och en junior forskare. Dessutom erbjuds en större grupp forskare kortare vistelser, inriktade på workshops och seminarier.

Föreståndaren för SCAS, socialantropologen Christina Garsten, är själv väl meriterad inom ämnesområdet. Hon leder sedan tidigare det RJ-finansierade forskningsprogrammet Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har bidragit till verksamheten vid SCAS under många år.

– Med denna nysatsning vill vi utveckla de redan goda relationerna med institutet och stödja dess utveckling, säger Marika Hedin, RJ:s VD.

SCAS kommer att samarbeta med andra institut för avancerade studier både kring rekryteringen av de internationella forskarna samt seminarie- och workshopverksamheten.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Läs mer om SCAS