Bidrag till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

2 oktober 2019

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – har beslutat om vilka som får bidrag i den öppna utlysningen 2019. Sex av de 92 bidragen går till Uppsala universitet. Det handlar om forskning om allt från äldreomsorg, kvinnor i försvarsmakten och diskriminerande beteende i förskolan till hur man förebygger benskörhetsbrott och mångfaldsinitiativ i svensk partipolitik.

Fortes årliga öppna utlysning är en bred utlysning som välkomnar alla ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

– För att få en mer hållbar framtid är det angeläget att lyssna på forskningen. Med mer kunskap kan rätt beslut fattas och åtgärder vidtas för att komma till rätta med de stora samhällsutmaningar vi står inför. Därför är jag stolt över att vi nu stärker forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd och finansierar så många som 92 nya forskningsprojekt, säger Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering, Forte.

Sex av bidragen går till forskare vid Uppsala universitet:

  • Per Adman, Statsvetenskapliga institutionen, får 4,4 miljoner kronor till projektet ”Arbetssituationens och diskriminerande attityders inverkan på diskriminerande beteende bland förskolechefer”
  • Karin Leijon, Statsvetenskapliga institutionen, får 6 miljoner kronor till projektet ”Domstolar som garant för en individ- och behovsanpassad äldreomsorg?”
  • Karl Michaëlsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper,  får 3,5 miljoner kronor till projektet ”Effektiviteten av benspecfika läkemedel, kalcium och vitamin D för att förebygga benskörhetsbrott”
  • Anna Olaison, Sociologiska institutionen, får 4,4 miljoner kronor till projektet ”Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov? En studie av biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten”
  • Chiara Ruffa, Institutionen för freds- och konfliktforskning, får 4,9 miljoner kronor till projektet ”Stanna och slåss? Faktorer som påverkar behållandet av kvinnor i Försvarsmakten”
  • Pär Zetterberg, Statsvetenskapliga institutionen, får 4,8 miljoner kronor till projektet ”Strategisk inkludering? Mångfaldsinitiativens löften och fallgropar i svensk partipolitik”

Läs mer:

Läs mer om vilka som fått bidrag av Forte i årets utlysning

Läs mer om Forte