Prisad bostadsforskare och FN-rapportör besöker Uppsala

9 oktober 2019

Raquel Rolnik tillsammans med tre personer.

Raquel Rolnik (längst till höger) på besök i Gottsunda, i ett område där renovering pågår, tillsammans med forskarna Åse Richard, Miguel Martinez och Irene Molina.

Utmärkelsen ”Uppsala Lecture in Housing and Urban Research” har i år tilldelats professor Raquel Rolnik från University of São Paulo, som den här veckan besöker Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Idag onsdag håller Raquel Rolnik en öppen föreläsning i Humanistiska teatern på temat Urban Warfare – Housing under the empire of finance.

Raquel Rolnik.
Professor Raquel Rolnik ger en öppen föreläsning
i Humanistiska teatern under besöket i Uppsala.

Under sitt besök i Uppsala träffar professor Raquel Rolnik forskare från olika discipliner vid institutet och besöker bostadsområden i Uppsala och Stockholm. Hon ger även ett forskarseminarium och en öppen föreläsning, där hon delar med sig av sig forskning och berättar om de erfarenheter hon har samlat på sig under sin tid som FN:s specielle rapportör i bostadsfrågor, en roll hon hade mellan åren 2008-2014. 

Raquel Rolnik, som är både arkitekt och stadsplanerare med mångårig forskningserfarenhet, besökte i början av veckan bostadsområdena Gottsunda, Eriksberg och Gränby i Uppsala tillsammans med IBF:s forskare som har studerat dessa områden. Hon deltog också i rundabordssamtal med  boende och representanter för den lokala Hyresgästföreningen i Gränby.

Fondernas och riskkapitalbolagens intåg på bostadsmarknaden och fenomenet renovräkning (flytt på grund av höga hyreshöjningar i samband med renovering) var ett ämne som dominerade diskussionerna. Raquel Rolnik bekräftade att mönstret återfinns på många håll i världen och poängterade att utvecklingen mot att ekonomiska intressen styr hyresmarknaden är en strukturell fråga som behöver lyftas till en högre nivå och inte stanna på det lokala planet.

Finansialiseringen av bostadsmarknaden är också temat för den öppna föreläsning, som Raquel Rolnik håller i Humanistiska teatern idag onsdag. Föreläsningen Urban Warfare – Housing under the empire of finance utgår från hennes senaste bok med samma titel. 

 

Fakta

Utmärkelsen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research tilldelas internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet. Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vill på detta sätt synliggöra och stimulera till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet – lokalt, nationellt och internationellt. Alla Uppsala Lecture-föreläsningar filmas och publiceras på universitetets filmkanal.

Se filmerna

Ulrika Wahlberg