HR-pris för bok om digitalisering på arbetet

10 oktober 2019

Boken Digitaliseringen och arbetsmiljön har utsetts till Sveriges HR-bok 2019. Boken är skriven av Uppsalaforskarna Bengt Sandblad, professor i människa-dator-interaktion och Carl Åborg, forskare i psykologi, i samarbete med Jan Gulliksen, Ann Lantz och Åke Walldius som är forskare vid KTH.

Det är Sveriges HR-förening som årligen delar ut HR-priserna (sex olika kategorier), i syfte att uppmärksamma personer som var och en på sitt sätt stärkt utvecklingen av HR-professionen och bidragit till en positiv samhällsutveckling. Priserna delades ut i samband med årets HR-gala.

Boken Digitaliseringen och arbetsmiljön ger en grundläggande beskrivning av kunskapsläget kring digitalisering och digitala arbetsmiljöproblem, samt en vägledning i hur man kan utnyttja digitaliseringens möjligheter och samtidigt försäkra sig om en god och hållbar digital arbetsmiljö.

Ur motiveringen: ”Årets HR-bok varvar teori och praktik på ett tillgängligt sätt vilket ger ett helhetsperspektiv på vad det innebär att praktiskt arbeta med arbetsmiljö i en alltmer digitaliserad värld. Författarna tar avstamp i en modern syn på organisationer för att därigenom, med skärpa och klarhet, både problematisera och exemplifiera hur arbetslivet påverkas av digitaliseringen.”

 

Läs mer

”Den digitala utvecklingen har förändrat arbetslivet i grunden”

Årets HR-hjältar utsedda