Lundasociolog prisas av samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala

21 oktober 2019

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat att utse sociologen Anders Hylmö vid Lunds universitet till mottagare av priset till Katrin Fridjonsdottirs minne.

Anders Hylmö. Foto: Emma Lord

Anders Hylmö disputerade 28 september 2018 i sociologi på avhandlingen Disciplined Reasoning: Styles of reasoning and the mainstream-heterodoxy divide in Swedish economics.

Han är postdoktor i forskningspolitik vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och hans forskningsintressen ligger i gränslandet mellan forskningspolitik och vetenskapssociologi. Han arbetar för närvarande i projektet "Värdet av centrumsatsningar" som undersöker de långsiktiga effekterna av excellenscentrum inom programmen Vinn Excellence och Berzeliicentra.

Ur prismotiveringen:
"Anders Hylmö har redan nu lämnat stora och väsentliga bidrag till kunskapssociologisk teori och empiri. Han är en mycket lovande yngre forskare och arbetar på en hög internationell nivå. Han skriver väl, behärskar komplex teoribildning, är en noggrann empirisk forskare, och förmår skickligt att analysera och syntetisera sammansatta förlopp."

Om priset till Katrin Fridjonsdottirs minne

Priset delas ut vart tredje år av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet på förslag av professorerna i sociologi vid universiteten i Uppsala och Lund. Priset är knutet till Katrin Fridjonsdottirs och Bo Gustafssons stiftelse för kunskapssociologisk forskning.

Priset ska gå till en yngre forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi.

Priset omfattar 100 000 kr och ska enligt stadgarna delas ut till:” ...företrädesvis till yngre forskare i Sverige och andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi med särskild hänsyn till hur kunskapsutvecklingen bestäms i samspel mellan forskning, forskningsorganisation, forskningspolitik och samhällsutveckling.”