Hjärnan i fokus under premiären av Metodlabbet

29 oktober 2019

Anna-Carin Nordvall, forskare och lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring presenterar metoder inom konsumentbeteende under Metodlabbet..

Förra veckan startade Metodlabbet på Campus Gotland, en ämnesöverskridande plattform under ledning av Företagsekonomiska institutionen. Syftet är att ge forskare, lärare och studenter möjlighet att utveckla kunskap om, analysera och diskutera forskningsmetodik tillsammans.

”Eye-tracking” och hjärnavbildning (fMRI) används idag i medicinskt syfte men har på senare år fångats upp inom marknadsföring för att få svar på vilka stimuli hjärnan reagerar på. Inom så kallad neuromarketing används metoderna tillsammans med rön från beteendeekonomi och kognitionspsykologi för att påverka hur konsumenter agerar, vilket skapat ett omdebatterat forskningsfält.

Anna-Carin Nordvall är lektor vid företagsekonomiska institutionen och har tagit initiativet till labbet. Denna gång för att diskutera för- och nackdelarna med metoder som innefattar fysiologiska mått inom konsumentbeteende.

- Konsumentbeteende är just nu en het fråga både inom handel och utifrån att försöka ändra konsumenters beteende till att bli mer hållbart. Därför är det viktigt att sätta problematiken kring forskningsområdet på kartan, förklarar hon.

Hennes presentationen väckte en etisk diskussion om att använda forskningsmetodik inom medicin för kommersiella syften och om överkonsumtion som en av vår tids ödesfrågor. Samtidigt argumenterades för att kunskapen om våra köpvanor kan vara till gagn för att ”knuffa oss” i en hållbar riktning.

- Min forskning handlar just om hur man med hjälp av fördjupad förståelse om hur konsumenter överväger och bearbetar information kan få dem att fatta mer hållbara köpbeslut. Men jag är inte övertygad om att alla metoder som vi diskuterar här idag är tillämpbara eller effektiva för att förstå och styra våra val, säger Anna-Carin.

Om Metodlabbet

Metodlabbet organiseras av Företagsekonomiska institutionen, med tanken om att vara ett campusöverskridande labb där alla, oavsett forskningsområde eller utbildningsprogram är välkomna. Just nu pågår arbete att söka medel för att kunna fortsätta utveckla labbet till att även bli en fysisk plats på Campus Gotland.

Under våren planeras mer studentinteraktiva aktiviteter med utgångspunkt att inspirera och hjälpa uppsatsstudenter. Är du student och intresserad av att presentera forskningsmetod inom ditt ämnesområde eller har idéer om olika aktiviteter som du vill genomföra inom ramen för labbet? Kontakta Anna-Carin Nordvall, anna-carin.nordvall@fek.uu.se