Forsskålsymposiet 2019: Demokratins framtid

22 november 2019

Porträtt av Peter Forsskål, ca 1830-1860. Okänd upphovsman, Uppsala universitetsbibliotek

Demokratin är idag utsatt. Stora samhällsförändringar utmanar dess förutsättningar. Hur är det politiskt möjligt att stärka den? Vid årets Forsskålsymposium står demokratins framtid i fokus.

2019 års hedersföreläsare är Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet som föreläser om "Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid". Föreläsningen följs av ett panelsamtal där olika perspektiv möts och bryts, under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben.

Paneldeltagande är:
Eva Erman, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Stina Oscarson, regissör
Jan Teorell, professor i statsvetenskap, Lunds universitet
Per Wirtén, journalist och författare

Läs mer om programmet hos Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

Tid: 28 november, kl. 12:15-15:00
Plats: Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Gratis inträde, öppet för allmänheten

Arrangörer: Uppsala Forum, Uppsala universitet och Juridiska institutionen uppmärksammar genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium Forsskåls gärning och idéer. Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära.


 

Om Peter Forsskål

Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen. Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling ”Tankar om den borgerliga friheten” som han gav ut under kuppartade former 1759.

Läs mer om Forsskål och tidigare års symposier.