Få driver grön förnyelse i svenska företag

28 november 2019

Trots stor generell uppmärksamhet och globalt engagemang i klimatfrågan är det bara ett fåtal anställda inom svenska företag som tar initiativ till miljöprojekt på arbetet. Det är inte miljöaktivister som gör det utan i första hand personer som är vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden.

Klimatfrågan får stor uppmärksamhet över hela världen just nu och Agenda 2030 har utvecklats för att involvera näringslivet i att uppnå de globalt uppställda klimatmålen. Men hur ser det då ut i svenska företag och i offentlig sektor och vem är det som står för förnyelsen?

I forskningsrapporten "Intraprenörskompassen 2019 - Grönt Intraprenörskap" gör ekonomerna Ivo Zander, Katarina Blomkvist och Philip Kappen vid Uppsala universitet en genomlysning av den gröna förnyelsen i svenska företag och offentlig sektor.

– De individer som driver grön förnyelse är de som vanligtvis står för förnyelse i organisationen, inte de som drivs av mest panik och oro för klimatet. Dessvärre kan man se i vår undersökning att det är låg grön aktivitet inom både privat och offentlig sektor, säger Katarina Blomkvist, docent i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Några slutsatser i forskningsrapporten:

 • Låg grön aktivitet 
  Endast åtta procent av de anställda inom privat sektor och fem procent av de anställda inom offentlig sektor har tagit miljöinitiativ på arbetsplatsen. Överraskande saknar även en majoritet av alla nya produkter och tjänster som för tillfället utvecklas tydligt uttalade miljömål 60 respektive 67 procent i privat och offentlig sektor.
 • Grön förnyelse saknas i offentlig sektor
  Det tas få miljöinitiativ i offentlig sektor vilket resulterar i en låg grad av grön förnyelse. Oavsett vilken bransch vi studerar så ligger offentlig sektor efter den privata när det kommer till grön förnyelse.
 • Styrelser och ledning blir allt viktigare i den gröna förnyelsen
  Styrelser är viktiga, initiativen kommer uppifrån, top-down, inte bottom-up för grön förnyelse. Det är viktigt för styrelser att börja arbeta mer systematiskt med den gröna omställningen. Få styrelser i mindre företag har koll på bolagets klimatavtryck och få styrelser arbetar systematiskt för att uppnå FN:s uppställda klimatmål.
 • Räkna inte med att miljöaktivisterna initierar grön förnyelse
  Initiativtagare till grön förnyelse kommer inte från miljöaktivisterna, utan från samma typ av individer som är vana att driva förnyelseprojekt. Tvärtom har miljöaktivisterna en lägre sannolikhet än andra att initiera grön förnyelse i svenska bolag.

 

Fakta Intraprenörskapskompassen

Rapporten bygger på data från 4 126 arbetstagare i offentlig och privat sektor, insamlad under perioden 7 - 18 juni 2019. Intraprenörskompassen är ett treårigt forskningsprojekt som är finansierat av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova. Tidigare rapporter: Intraprenörskap (2017) och Digitalt intraprenörskap (2018).

Referens: www.ikompassen.se