Ge dig själv tid för återhämtning

4 oktober 2019

Fotografi på skogsstigen.

Forskning visar att man mår bättre både fysiskt och psykiskt om man varje vecka tillbringar tid i naturen.

En studie publicerad i Scientific Reports visar att om man tillbringar minst två timmar i naturen per vecka upplever man att man mår bättre både fysiskt och psykiskt.


Terry Hartig, professor i miljöpsykologi  vid
psykologiska institutionen och
Institutet för bostads- och urbanforskning.

Studien ”Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing” är utförd i Storbritannien på närmare 20 000 personer. I studien har de kunnat se att två timmar i veckan ger en ökad upplevelse av att må bättre både fysiskt och psykiskt. Tiden behöver inte vara sammanhängande, utan kan vara uppdelad på flera tillfällen.

Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning och psykologiska institutionen och medförfattare till studien betonar att två timmar inte ska tolkas som att kortare tid inte har någon positiv effekt.
– En timmes promenad i naturen är bättre än ingen promenad. Vi har i studien bara kunnat mäta vissa särskilda utfall, det finns många utfall och nivåer av utfall vi inte har kunnat studera.

Vad innebär natur?

– Natur kan betyda väldigt olika saker för olika människor. Vad gäller återhämtning brukar jag säga att det viktiga är att man går till någonting från någonting. Och särskilt att man går till någonting som engagera en. Till exempel lämnar det digitala livet och arbetsuppgifter som man har hållit på med och gör något fysiskt som är nöjesfyllt. En sådan förändring innebär för många att de går ut genom dörren och promenerar i en park eller skog, alltså ut i naturen. Det viktiga är att du kan engagera dig i upplevelsen, säger Terry Hartig och fortsätter:

– Vilka miljöer som fungerar varierar. För någon som arbetar i skogen eller på åkern kan naturen vara en arbetsplats och då kan istället en trevlig restaurang i staden fungera bättre för återhämtning.