Europaperspektiv 2020 om EU och teknologiskiftet

4 februari 2020

Vid årets Europaperspektivseminarium ger tio ledande svenska forskare sin syn på hur EU påverkar, och påverkas av det pågående globala teknologiskiftet med tekniska innovationer, digitalisering och artificiell intelligens, AI. Det är den tjugotredje årgången av den tvärvetenskapliga årsboken Europaperspektiv.

Boken presenteras av författarna vid ett publikt seminarium på Norra Latins konferenscenter i Stockholm den 5 februari. Som gästtalare medverkar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I årsboken Europaperspektiv 2020 analyserar ledande svenska forskare hur EU påverkar, och påverkas av det pågående globala teknologiskiftet. Det finns stora förhoppningar om att tekniska innovationer, digitalisering och artificiell intelligens, AI, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men teknologiskiftet skapar också betydande gränsöverskridande utmaningar för EU och medlemsländerna. Frågan är vad EU kan och bör göra för att kunna skörda frukterna av teknologiskiftet och säkra sin globala konkurrenskraft.

Tre av dagens ämnen är:

  • Europa under press från det teknologiska megaskiftet
  • Hur påverkas jobben och energiförsörjningen av teknologiskiftet?
  • Teknologiskiftets effekter på EU:s konkurrensförmåga: plattformsekonomin och skattepolitiken

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga frågeställningar: Vilka möjligheter har EU att ta sig an klimatutmaningen genom att stimulera teknikskiften inom energisektorn? Vad innebär det för konkurrensen på EU:s inre marknad att plattformsföretag som Amazon, Apple och Google har en allt starkare ställning i den digitala ekonomin? Vilka demokratiska för- och nackdelar finns det med internetbaserade deltagandeprocesser, som det europeiska medborgarinitiativet? Hur kan EU och medlemsländerna avvärja det hot som cyberkrigföringen utgör? Vilka etiska krav kan ställas på företagens användning av AI? Vad blir effekterna av teknologiskiftet på den europeiska arbetsmarknaden?

Som gästtalare medverkar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med Samuel Engblom, samhällspolitisk chef vid TCO, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd Liberalerna och ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering, Jessika Roswall, riksdagsledamot och Moderaternas europapolitiska talesperson och Jon Simonsson, ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik). Moderator är Cecilia Garme.

Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.