Årets mottagare av Zetterbergpriset utsedd

2 november 2020

Lisa Lindén, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, får 2020 års Zetterbergpris i sociologi, för sin forskning om vaccineringens sociopolitiska dimensioner.

Varje år delar sociologiska institutionen vid Uppsala universitet ut det internationella Hans L Zetterbergpriset till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Prissumman är 100 000 kronor.

Lisa Lindén
Lisa Lindén

Årets pristagare är Lisa Lindén. Hon arbetar sedan februari 2018 som postdoktor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Mellan 2019 och 2021 är hon inom ramen för en internationell postdok från Vetenskapsrådet gästforskare vid Centre for Science Studies, Lancaster University. Hon disputerade 2016 vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Motivering:

”Lisa Lindén tilldelas Zetterbergpriset för sin analys av vaccineringens sociopolitiska dimensioner. Lindén använder en vetenskapssociologisk ansats, men utvidgar den för att bättre ge oss förståelse för hur motstånd mot befintliga myndighetskampanjer skapas och upprätthålls på nätet. Lindéns kvalitativa ansats används för att förstå hur grupper bildar idéer som är kritiska till, eller som ställer sig i direkt opposition till, vetenskapligt baserad kunskap. Hennes gärning ligger i skärningspunkten mellan tre forskningsområden, hälsa, digitalisering och kön. Lindéns forskningsagenda pekar sammantaget på sambandet mellan vetenskaplig kunskap och hur den tolkas och används för olika ändamål.”

Om Zetterbergpriset

Hans L. Zetterberg (1927-2014) studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet som först i landet etablerats 1947. Han var under flera år verksam vid sociologiska institutionen i Uppsala (fil lic 1952). Priset har möjliggjorts genom en donation från Hans L Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch Zetterberg, sonen Martin C Zetterberg och dottern Anne D Zetterberg. Donationen omfattar även inredning och böcker i The Hans L Zetterberg Room på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.