Fokus på framtidens fred och demokrati vid årets Forsskålsymposium

23 november 2020

De senaste årens samhällsförändringar utmanar fredens och demokratins förutsättningar. Kommer den negativa trenden att fortsätta eller kan den vändas? Hur kommer världen att se ut vid slutet av seklet? Vid årets digitala Forsskålsymposium står demokratins och fredens framtid i fokus.

Håvard Hegre
Håvard Hegre

2020 års hedersföreläsare är Håvard Hegre, Dag Hammarskjöld-professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet som föreläser om "The Future of Peace and Democracy – what can we know?". Föreläsningen hålls på engelska och följs av ett panelsamtal där olika perspektiv möts och bryts, under ledning av Maria Ripenberg, journalist.

Paneldeltagande:
Margareta Wahlström, ordförande Röda Korset
Anders Brännström, f.d. generalmajor
Anna Jarstad, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Morten Kjaerum, ordförande för Raoul Wallenberg Institute of Human Rights

Läs mer om programmet hos Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Tid och plats:
Tid: 26 november, kl. 13:15-15:30
Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62568884588
Ingen föranmälan krävs.

Om Peter Forsskål

Peter Forsskål
Peter Forsskål

Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen. Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling ”Tankar om den borgerliga friheten” som han gav ut under kuppartade former 1759.

Arrangörer: Uppsala Forum, Uppsala universitet och Juridiska institutionen uppmärksammar genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium Forsskåls gärning och idéer. Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära.