Bidrag till forskning om nyanländas situation

24 november 2020

Tre forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) har beviljats totalt 10 miljoner kronor i forskningsanslag från forskningsrådet Formas för studier kring nyanländas och flyktingars situation.

Statsvetaren Kristoffer Jutvik, kulturgeografen Emma Holmqvist och nationalekonomen Henrik Andersson  har beviljats bidrag från forskningsrådet Formas för tre olika forskningsprojekt som bland annat belyser social hållbarhet när det gäller nyanländas och flyktingars situation.

– Detta är förstås fantastiskt roligt! Vi får behålla tre duktiga forskare som på olika sätt bidrar till IBF:s mångvetenskapliga miljö. Samtidigt stärks institutets position som hemvist för viktig och bra forskning om migration, migrationspolitik och hållbara städer och samhällen, säger Nils Hertting, prefekt vid Institutet för bostads- och utbanforskning. 

Beviljade projekt:

  • Kristoffer Jutvik beviljas 4 164 820 kr för projektet ”Tillfälligt välkomna - En undersökning av länkar och hinder mellan den restriktiva vändningen i migrationspolitiken och en omvandling till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle”. 
  • Emma Holmqvist beviljas 2 968 979 kr för projektet ”Orolig stad: en jämförande studie av betydelsen av olika typer av uppehållstillstånds påverkan på privata och offentliga dimensionen i flyktingars inkludering och för skapandet av hållbara samhällen”.
  • Henrik Andersson beviljas 2 968 510 kr för projektet ”Vem får asyl? Om betydelsen av egenskaper och externa faktorer för byråkraters beslutsfattande”.

Ulrika Wahlberg