Mamduh Halawa Årets Uppsalastudent 2020

28 december 2020

Mamduh Halawa, Årets Uppsalastudent 2020, går sista året på Psykologprogrammet.

Årets Uppsalastudent 2020, Mamduh Halawa, vill hjälpa människor känna mer meningsfullhet i livet.

Att uppleva meningsfullhet i livet. Det är vad Årets Uppsalastudent 2020 vill hjälpa människor att få göra. Så många som möjligt. Samtidigt som Mamduh Halawa läser psykologprogrammet vid Uppsala universitet har han skrivit en bok om hur sociala medier påverkar människor och även tagit fram en mobilapp som just ska hjälpa användaren att hitta meningsfullhet i livet.

Mamduh Halawa är 24 år och studerar termin nio vid psykologprogrammet. Att han blev utsedd till Årets Uppsalastudent överraskade honom.

– Jag blev lite chockad att jag fick det. Det trodde jag faktiskt inte. Det var en kompis som anmälde mig. Att jag blev utsedd antar jag har att göra med att jag har gjort lite aktiva verksamma grejer med psykologiinriktning redan nu under studietiden. Jag har försökt att skapa olika saker som har ett värde, säger Mamduh Halawa.  

Mamduh Halawa. Foto: Johan Wahlgren.
Mamduh Halawa. Foto: Johan Wahlgren.

Det har han onekligen gjort. Redan för något år sedan gav han ut en bok, Like, som handlar om vad det finns för forskning kring sociala medier. Mamduh Halawa märkte att det var många åsikter som florerade om hur mycket eller lite tid som var bra. Om man mådde dåligt av sociala medier eller om det å andra sidan kunde vara bra. Han visste att det fanns forskning men såg att den hade svårt att komma ut.

– Det var sällan några solida belägg som kom fram i debatten. Jag blev nyfiken och ville ta ordentlig ansats för att försöka sammanställa det som forskningen visar. Jag har försökt att hitta de mest relevanta studierna och gått igenom ett åttiotal vetenskapliga artiklar och en del annat och försökt att koka ner allt till en bok. Forskningen har jag delat in i tre delar; biologisk, psykologiska och kognitiva effekter. Min slutsats är att det inte går att säga att det är antingen bra eller dåligt utan det finns specifika för- och nackdelar för olika funktioner, och olika personer. Det står mer detaljerat i boken.

Snygg broschyr

Att han började på psykologprogrammet var en ren tillfällighet. Det var inget som han hade planerat och siktat på utan det var en snygg broschyr som avgjorde.

– Jag föll för den broschyren och sökte in. Jag var förvånad över hur teoritungt det var i början. Det dröjde några terminer innan jag visste vad en psykolog håller på med. Nu vill jag gå klart och arbeta ett år så att jag får min legitimation. Jag tycker att behandlingsarbetet verkar spännande. Lite som ett detektivarbete.

I maj 2019 kläckte Mamduh Halawa idén till appen Zeed och tillsammans med en kursare började han att spåna på en idé: De ville skapa en plattform för att hjälpa människor att skapa meningsfulla vanor. De hade läst mycket om terapiformen Act (Acceptance and Commitment Therapy) som handlar om att hjälpa människor att identifiera vad som är viktigt för dem i livet och att skapa vanor som går i linjer med det. I Zeed får användaren hjälp att vaska fram vad som är viktigaste. När den sen registrerar handlingar som hjälper dem att nå målet, belönas de i appen med plantor som växer.  

Hur kommer det sig att du gjorde Zeeds?

Startsidan på den svenska versionen av Zeedsapp.
Startsidan på den svenska versionen av Zeedsapp.

– Jag blev inspirerad av arbetet med boken, då jag insåg att det går att skala upp såna här saker och nå många människor. En bok är ganska passiv, jag vet ju inte ens om folk läser den. Jag ville göra något mer aktivt och i och med att Act är ganska ny som terapiform finns den ännu inte på app-marknaden. På det här sättet kan man skala upp psykologisk expertis och hjälpa många människor att uppleva meningsfullhet. En ökad meningsfullhet kan teoretiskt sett agera som en skyddsfaktor för exempelvis lindrigare former av depression- eller ångestsyndrom. Appen är dock inte en klinisk behandling – vi ser det som ett verktyg

Hur har du hunnit med så mycket samtidigt som du studerar heltid?
– Grunden är bara att jag lägger ner väldigt många timmar. Det är ingen magi. Det underlättar förstås att jag tycker att det är så kul. Det är inget stressmoment utan ger mig energi att arbeta med det.

I dag är han den enda som är anställd i företaget, men han får stort stöd och hjälp att testa och validera idén och konceptet med hjälp av UU Innovation. I ett senare skede har appen attraherat tre investerare:  Uppsala universitet Invest, We App och Sara Wallén, som är vd för MindMore - en kognitiv screeningplattform för primärvården.

Förutom utmärkelsen Årets Uppsalastudent får du även 100 000 kronor. Vad betyder det här för dig?
– Det betyder en skön ekonomisk trygghet. Jag har inte tjänat så mycket pengar på Zeeds. Första tiden tjänade inte en krona på att utveckla, så de här pengarna ger mig ett andningsutrymme och en möjlighet att plocka ut lite lön. Efter alla timmar som jag har lagt ner på det här är det ganska skönt att bli bra ekonomiska belönad för det arbetet som jag har gjort. Jag ska försöka arbeta på heltid med Zeeds efter examen, och det spara företaget mycket pengar om de slipper lite personalkostnader för mig.

Fakta: Årets Uppsalastudent

Utmärkelsen Årets Uppsalastudent delas ut av Anders Walls stiftelse. Studenten som utses ska utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet, deltagit i kår och/eller nationsliv, eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter, alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Motivering:

"Mamduh Halawa har vid sidan av framgångsrika studier vid Uppsala universitets psykologprogram både startat ett företag och författat en populärvetenskaplig bok. Mamduh har inom sitt företag utvecklat appen Zeedsapp, som baserat på Acceptance and Commitment Therapy hjälper användaren att skapa och vidmakthålla meningsfulla beteenden. Bland investerarna finns såväl privata som offentliga aktörer, bl.a. ALMI och Uppsala universitets innovationsfond. Hans bok ”Like” (2018) om sociala mediers psykologiska effekter har fått medialt genomslag. Mamduh har även engagerat sig i studentlivet och varit föreläsningsansvarig för studentföreningen Psykologisation, med inriktning mot organisationspsykologi. Mamduh tilldelades Sveriges psykologförbunds utmärkelse Lilla Psykologipriset 2020."