Bidrag till forskning inom arbetsmiljö och hälsa under coronapandemin

11 januari 2021

Man i vit rock med stetoskop runt halsen hänger med huvudet i handen.

Ett av projekten som fått bidrag från Afa Försäkring handlar om förebyggande insatser efter traumatiska händelser i vårdens frontlinje under coronapandemin

Afa Försäkring har beslutat om ytterligare bidrag inom forskningsområdet arbetsmiljö och hälsa relaterat till covid-19-pandemin. Två av de tretton projekt som nu får bidrag är knutna till Uppsala universitet. Det handlar om forskning om förebyggande insatser efter traumatiska händelser i vårdens frontlinje och om hur arbetsvardagen inom offentlig sektor påverkas av pandemin.

– Arbetsmarknaden och människor i hela Sverige har påverkats starkt av pandemin och vi vill verkligen att forskningen ska komma till nytta ute i arbetslivet. Forskningen vi finansierar nu är relevant både i rådande situation och i framtiden. Genom den forskning vi satsar på nu, får vi lärdomar som bidrar till att vi är bättre rustade för kommande pandemier, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Här är de två projekt vid Uppsala universitet som fått bidrag i den senaste beslutsomgången:

Emily Holmes
Emily Holmes. foto: Mikael Wallerstedt

Emily Holmes, institutionen för psykologi, får 4 miljoner kronor i bidrag till projektet ”En extrem arbetsmiljösituation under covid-19 pandemin: Förebyggande insats efter traumatiska händelser i frontlinjen”

Projektet ska undersöka hur behandlingsmetoden kan minska symtomen av trauman relaterade till covid-19 hos vårdpersonal. I studien ska man prova en ny kognitiv metod som behandlar personal i vården med påträngande minnen av traumatiska händelser som kan ge ökat välmående, färre minnen från trauman samt en förbättrad arbetsfunktion.

Projektet väntas ha betydande positiv inverkan på arbetsmiljön och hälsan för sjukvårdspersonal som exponerats för trauman men också ge kunskap om hur man bäst implementerar metoden i sjukvården i hela Sverige för att kunna arbeta förebyggande i framtiden.

Josef Pallas
Josef Pallas. Foto: Mikael Wallerstedt

Josef Pallas, vid företagsekonomiska institutionen, får nära 4 miljoner kronor i bidrag till projektet ”Professioner i pandemins skugga – organisering och styrning av arbete inom offentlig sektor i tider av osäkerhet och oro”.

I projektet studeras relationen mellan förändringar i organisering, styrning och genomförande under pandemin hos olika yrkesgrupper i offentlig sektor, exempelvis lärare, handläggare, socialarbetare, forskare, poliser och kommunikatörer. Studien bygger på insamling av berättelser från personer som arbetar inom olika delar av den offentliga sektorn. Projektet väntas ge underlag för diskussioner om hur den svenska välfärden fungerar och hur den kan utveckla sin motståndskraft inför framtida dramatiska och omvälvande händelser och kriser men också ge förståelse för de utmaningar som uppstår när olika styrningskrafter i den offentliga sektorn möter och utmanar varandra.