Minskad social trygghet bland utrikes födda när a-kassan förändrades

16 februari 2021

Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen år 2007 ledde till att framförallt utrikes födda arbetstagare fick ett försämrat försäkringsskydd. Det visar en ny studie av Lutz Gschwind, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

I januari 2007 höjdes avgifterna i a-kassan kraftigt samtidigt som reglerna i arbetslöshetsförsäkringen förändrades och ersättningsnivån vid arbetslöshet sänktes. De försämrade villkoren ledde till att många lämnade försäkringen, och anslutningsgraden minskade från ungefär 80 till 70 procent mellan 2006 och 2009.  

I en studie av drygt 800 000 arbetslösa har Lutz Gschwind, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, jämfört skillnader mellan olika grupper före och efter förändringarna 2007.

Fler utrikesfödda gick ur a-kassan

Lutz Gschwind
Lutz Gschwind, doktorand vid statsvetenskapliga
institutionen

Att färre arbetslösa var medlemmar i en a-kassa märktes på a-kassornas utbetalningar. I genomsnitt minskade andelen inkomstrelaterade utbetalningar från a-kassan med 2,5 procent under perioden 2007–2012 jämfört med perioden 2002–2006.

Minskningen var betydligt större bland utrikes födda arbetslösa som bott en kortare tid i Sverige och bland dem som var födda i länder utanför Europa. I dessa grupper minskade de inkomstrelaterade utbetalningarna från a-kassorna med upp till 7 procent.

–Fler utrikes än inrikes födda gick ur a-kassan när den blev dyrare, säger Lutz Gschwind. Det leder till att inkomstskillnaderna mellan in- och utrikes födda blir större vid arbetslöshet.

Ekonomiska och sociala drivkrafter

–Givet den rätt stora avgiftshöjningen är det inte så förvånande att man lämnade försäkringen när den blev mindre förmånlig. Egentligen förvånar det mig mer att så många inrikes födda med låga löner och liknande ställning på arbetsmarknaden som de utrikes födda stannade kvar. Troligen beror det på att det är en etablerad social norm i Sverige att vara med i a-kassan fortsätter rapportförfattaren.

–Att både ekonomiska och sociala drivkrafter spelar roll för om en arbetstagare är medlem i a-kassan eller inte tycker jag är en viktig slutsats av min forskning, säger Lutz Gschwind.

Läs mer:

IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. IFAU-rapport 2021:3 ”Minskat socialt skydd bland utrikes födda: ett resultat av en reformerad arbetslöshetsförsäkring?” av Lutz Gschwind, statsvetenskapliga institution, Uppsala universitet.