Lärdomar från Ebola-katastrofen kan tillämpas på covid-19

22 februari 2021

Jamie LeSueur står i en by med människor i bakgrunden.

Jamie Le Sueurs har arbetat med katastrofinsatser i många år. Här är han på uppdrag i Moçambique.

Hur bygger man tillit i samhället mitt under en kris, till exempel ebolakatastrofen i Demokratiska republiken Kongo? Och kan det kopplas till arbetet med att bekämpa covid-19? Det är temat för Jamie Le Sueurs föreläsning den 11 mars, i samband med ceremonin Årets Alumn.

Jamie Le Sueur i Sudan. Foto: Corrie Butler/IFRC

Jamie Le Sueur är global chef för katastrofinsatser vid Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

I oktober 2020 utsågs han till Årets alumn vid Uppsala universitet och den 11 mars hålls en digital ceremoni, med en föreläsning av Jamie Le Sueur. Just nu befinner han sig på uppdrag i Addis Abeba, Etiopien, men räknar med att kunna hålla föreläsningen live.

Vad kommer du att prata om i din föreläsning?
– Jag ska försöka ta med publiken till de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo, där jag ledde IFRC´s hjälpinsatser mot ebola tre gånger inom loppet av två år. Utbrottet var det näst största i historien. Det är lite av en personlig historia om vad som krävs för att leda en så stor operation, om tillit i samhället och värdet av folkhälsoinsatser, sett ur både frivilligarbetares och samhällsmedlemmars perspektiv.

– Det kommer också att finnas en stark koppling till covid-19. Många av de lärdomar vi fick av Ebola om hur man bygger tillit i samhället, engagerar folk på deras egna villkor och räknar med deras behov, går att direkt applicera på hur vi skulle behöva kämpa mot covid-19. När allt kommer omkring är folkhälsoinsatser något som både utkämpas och vinns tillsammans i samhället.

Vad arbetar du med just nu?
– Jag är utplacerad I Addis Abeba, Etiopien, för att leda IFRC:s hjälpinsats för de folkvandringar som pågår i samband med krisen i Tigrayregionen.

När började du arbeta med kriser och katastrofer?
– Det började för länge sen, när jag anmälde mig som volontär för Röda korset i Kanada. Ända sedan dess har jag arbetat med katastrofinsatser. Medan jag var vid Uppsala universitet, genom Rotary Peace Fellowship, fick jag mitt första officiella internationella uppdrag för FN:s kontor för samordning av humanitära frågor i Sydafrika. Det banade väg för mig att arbeta med IFRC i nödsituationer på den afrikanska kontinenten.

Har du några speciella minnen från din tid som student i Uppsala?
– Självklart, bland mina bästa minnen från Uppsala är hur vackert det är på vintern och under hösten. När man är i mindre trevliga delar av världen känns det bra att tänka tillbaka på alla svenska hem som har ett ljus i fönstret i juletider. Jag älskar verkligen svensk kultur. Jag har också fina minnen från institutionen för freds- och konfliktvetenskap och goda vänner för livet, som jag också har mött sedan dess i olika delar av världen.

Lärde du dig något som har kommit till särskilt stor nytta i yrkeslivet?
– Det fanns en föreställning om att utbildningen i Uppsala var väldigt teoretisk och när jag satt i klassrummet undrade jag: ”Kommer de här metoderna att kunna appliceras på mitt liv utanför ett universitetssammanhang?” Men nu som chef för katastrofinsatser är en av de första sakerna vi gör när vi kommer fram en snabb behovsbedömning, där vi använder kvalitativa och kvantitativa metoder som jag lärde mig i Uppsala. Allt det där har verkligen varit användbart i katastrofzoner runt om i världen.

– Samtidigt har Uppsala universitet lärt mig vikten av analys, som är en hjälp att skapa inte bara riktigt bra program för hjälpinsatser utan också bra nyckelbudskap i internationella sammanhang för att öka medvetenheten om de kriser vi arbetar med.

Årets alumn

  • Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen ”Årets alumn” till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller på annat sätt utmärkt sig med en gärning som Uppsala universitet bedömer värd att uppmärksamma.
  • Utmärkelsen Årets alumn 2020 tilldelas Jamie LeSueur, global chef för katastrofinsatser för den Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC. 
  • Utmärkelsen delas ut den 11 mars i samband med en föreläsning av Jamie LeSueur med titeln Humanitarian Emergency Operations: Leadership Lessons from the DR Congo Ebola Response and Other Crises.