Uppstart av ny forskarskola om skola, sport och skärm

13 september 2021

Kille som spelar fotboll på gräsplan.

Medan vissa barn och unga är mycket fysiskt aktiva och använder digitala medier och spel på ett sätt som stärker deras skolgång och lärande, är situationen den omvända för andra grupper.

Tillsammans med Södertörns högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan startar Uppsala universitet en ny forskarskola där tre aktuella och värdeladdade teman - fysisk aktivitet, digitala medier och skola – kommer att studeras.

Den pågående Covid-19-pandemin har kastat ljus över betydelsen av fysisk aktivitet och dess innebörd för hälsa, välmående och ett gott liv, men också över den ökande användningen av digitala medier som i snabb takt förändrar både undervisning och lärande, fritidsaktiviteter och sociala relationer.

När interaktioner mellan skola och fritid, digitala medier och fysisk aktivitet studeras närmare blottläggs stora klyftor. Medan vissa barn och unga är mycket fysiskt aktiva och använder digitala medier och spel på ett sätt som stärker deras skolgång och lärande, är situationen den omvända för andra grupper.

– Det är väldigt spännande att vi fått möjligheten att starta en forskarskola som belyser tre så centrala samhällsfrågor. Forskarskolans teman berör i princip alla barn och unga och deras familjer, säger Mikael Börjesson, vetenskaplig ledare för forskarskolan och professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Samlar tre discipliner

Forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade praktiker finansieras med 40 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och kommer att samla tre discipliner – utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. För närvarande rekryteras doktorander till de tre medverkande lärosätena.

– Vi ser fram emot att få välkomna våra nya doktorander som i sina projekt kommer att belysa hur fysisk aktivitet, användning av digitala medier, skola och lärande hänger samman och påverkar varandra, säger Mikael Börjesson.