Sofia Näsström får årets Disapris

13 september 2021

Disapriset tillkännagavs under Kulturnatten i Uppsala, lördag den 11 september. Prisutdelare var Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.

Mottagare av årets Disapris är Sofia Näsström, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hon får priset för sin bok ”Demokrati. En liten bok om en stor sak”. Disapriset delades ut under Kulturnatten i Uppsala av rektor Anders Hagfeldt.

Disapriset tillkännagavs under Kulturnatten i Uppsala, lördag den 11 september. Prisutdelare var Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt. Så här lyder motiveringen:

”Disapriset 2021 går till Sofia Näsström, statsvetarprofessor i Uppsala, för boken ’Demokrati. En liten bok om en stor sak’. Författaren granskar med ömsinta men samtidigt kritiska ögon demokratin som både styrelseskick och livsform i en bok full av skarpsinne, engagemang och bildande ambition.”

Sofia Näsström är professor vid statsvetenskapliga
institutionen. Foto: Marcus Holmqvist

Sofia Näsström är professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hon forskar inom ämnet politisk filosofi och fokuserar på frågor om representation, begreppet folket i folkstyret och den sociala frågans betydelse för demokratins fortlevnad. Hon är en flitig föreläsare i nationella och internationella sammanhang, och har mottagit Uppsala Politicesstuderandes pedagogiska pris för sin undervisning.

Under 2021 har Sofia Näsström utkommit med två böcker om demokrati: den populärvetenskapliga boken ”Demokrati. En liten bok om en stor sak” och monografin ”The Spirit of Democracy: Corruption, Disintegration, Renewal”.

Årets föreläsning av Disapristagaren kommer att ges den 26 oktober på Humanistiska teatern, Thunbergs väg 3C i Uppsala.


 

Disapriset

Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut för första gången 2001. Prissumman är på 50 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.