Minskat våld men oviss framtid i Afghanistan

1 oktober 2021

Människor hämtar dricksvatten från ett tankfartyg i Kabul den 1 oktober 2021.

Människor hämtar dricksvatten från ett tankfartyg i Kabul den 1 oktober 2021.

Inbördeskriget i Afghanistan är en av världens längsta och blodigaste konflikter. Sedan talibanerna tog makten den 15 augusti är situationen lugnare men framtiden oviss. – En oroande trend är de inskränkningar av folks, speciellt kvinnors, frihet som de har hunnit genomföra under drygt en månad, säger Therese Pettersson.

Therese Pettersson, forskningssamordnare vid
Uppsala konfliktdataprogram (UCDP).
Foto: Mikael Wallerstedt

Hon är forskningssamordnare vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP) och har sedan 2011 följt situationen i Afghanistan.

Hur farligt är det egentligen för befolkningen i Afghanistan?
– Det är en komplex bild för även om det har förekommit vissa strider efter att talibanerna tog Kabul, så är konfliktvåldet i stort sett borta för tillfället. Det är ju något som har påverkat människor som bor i Afghanistan otroligt mycket eftersom det har varit världens våldsammaste konflikt i flera år. Många har dött i vägminor, självmordsattacker och luftbombningar.

Samtidigt är talibanernas styre betydligt hårdare än den tidigare regeringens. Det rapporteras om journalister som misshandlas när de bevakar demonstrationer och det har kommit fler och fler regleringar för hur människor får bete sig i samhället.

– Det kommer nånting nytt nästan varje dag. En oroande trend är de inskränkningar av folks, speciellt kvinnors, frihet som de har hunnit genomföra under drygt en månad, säger Therese Pettersson.

Stark ökning av våldet

I flera år har hon och hennes kollegor rapporterat om det dödliga våldet i Afghanistan, som är en av världens längsta och blodigaste konflikter.

– Vi har sett en väldigt stark ökning av våldet sedan 2013 när huvudparten av de internationella styrkorna drog sig tillbaka och man gav mer och mer ansvar för säkerheten till de afghanska styrkorna. De har haft svårt att behålla kontrollen i landet.

Sedan 2013 har talibanerna har tagit mer och mer territorium år för år. Och det är när en provins är omstridd, och det inte är klart vem som kontrollerar den, som det är som mest strider.

– Våldet har ökat varje år. Vi såg en liten nedgång 2020 efter det så kallade fredsavtalet mellan USA och talibaner, men i år har det ju slagit nya rekord. Fram till den 15 augusti så såg vi fler döda i strider i Afghanistan än under hela förra året, säger Therese Pettersson.

Internationell inblandning

Situationen har påverkats mycket av att andra stater blandat sig i konflikten, det har man sett flera exempel på i forskningen.

– Konflikterna blir svårare att lösa när det finns fler intressen, men också blodigare. Man tillför resurser, som vapen och flygunderstöd, så konflikter med den här typen av inblandning av andra länder tenderar att vara mer våldsamma.

I Uppsala samlas data in om all världens konflikter i Uppsala konfliktdataprogram (UCDP). Här arbetar 10 till 15 personer och samlar data till exempel från lokala och internationella medier och från människorättsorganisationer. Datan används av många världen över – beslutsfattare, journalister, organisationer som FN och Världsbanken. En viktig användargrupp är forskare, inte bara inom freds- och konfliktvetenskap utan också andra områden som biologisk mångfald och folkhälsoforskning.

En gradvis utveckling

Den senaste utvecklingen i Afghanistan var inte helt oväntad för Therese Pettersson.

– Även om talibanerna tog makten väldigt snabbt i slutet så är det ju en gradvis utveckling man har sett, ett försämrat säkerhetsläge under många år. Att det gick så snabbt de sista veckorna förvånade mig och det förvånade nog väldigt många som följer Afghanistan. Men att talibanerna skulle kunna ta makten i Afghanistan var inte oväntat.

Vad kommer att kunna hända framöver?
– Det är svårt att se, åtminstone på kort sikt att någon väpnad grupp skulle kunna hota talibanerna. Samtidigt finns det ett folkligt motstånd mot det här strikta styret. Man pratar mycket om att talibanerna inte har förändrats så mycket på tjugo år, men det afghanska folket har nog förändrats. Vi ser kvinnor som demonstrerar i många olika städer, även om de vet att de riskerar sina liv.

Uppsala konfliktdataprogram (UCDP)

Uppsalakonfliktdataprogrammet (UCDP) är världens främsta leverantör av data om organiserat våld och det äldsta pågående datainsamlingsprojektet för inbördeskrig, med en historia på nästan 40 år. Den definition av väpnad konflikt som används inom programmet har blivit den globala standarden för hur konflikter systematiskt definieras och studeras.