Samverkansdag om religion och samhällsfrågor

31 januari 2022

Klimatpolitik och samhällsomställningen. AI, demokrati och mänsklig värdighet. Svenska staten och minoritetsreligioner. Det är några ämnen som tas upp vid årets samverkansdag vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) den 1 februari.

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt och
vetenskaplig ledare vid CRS.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi vill att Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle ska vara en plats för högkvalitativ forskning om vad det är att vara människa, existentiella frågor och religion. Men det ska också en plats där det omgivande samhället är varmt välkommet. Vi vill berätta om vår forskning men också skapa dialog kring vår forskning. Vi vill spegla vår forskning i andra kloka människors perspektiv och även initiera nya satsningar i samverkan med andra, säger Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt och vetenskaplig ledare vid CRS.

CRS är en centrumbildning vid Uppsala universitet som bedriver mångvetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt. Forskningens huvudområden är samhällsfrågor som aktualiseras av människors existentiella erfarenheter samt religioners alltmer ökade synlighet och närvaro.

Reflektioner från samhällsaktörer

På programmet för samverkansdagen står forskningspresentationer och diskussioner inom en lång rad områden. Det handlar bland annat om livsåskådning och utbildning, om familj och genusfrågor och om demokrati, kommunikation och media.

– Samverkansdagen ordnar vi årligen, första tisdagen i februari, och under eftermiddagen presenteras pågående forskning. Vi brukar bjuda in representanter för olika samhällsaktörer och organisationer för att reflektera kring forskningspresentationerna. De kan också säga till oss vad de tycker att vi behöver göra och vilka behov som finns, säger Anna-Sara Lind.

Helt digitalt i år

Isak Reichel, direktör och chef vid Myndigheten för
stöd till trossamfund (SST). Foto: SST

Vanligtvis brukar samverkansdagen vara i Humanistiska teatern, men precis som i fjol är årets evenemang helt digitalt. Dagen öppnas av Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

En av gästerna som kommer med reflektioner är Isak Reichel, direktör och chef vid Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

– Från mitt perspektiv är samarbete med forskare absolut nödvändigt då vi har till uppgift att ta fram ny kunskap på vårt område. Samarbete med forskare ger både möjlighet till att få del av spetskunskap på området men även till olika former av kvalitetssäkring. Vi har lång erfarenhet av samarbete med forskare och flera forskare har bidragit till olika publikationer som vi publicerat, säger han.

De andra inbjudna gästerna är Katarina Gustafsson, avdelningschef för klimat och mänskliga rättigheter vid hållbarhetsavledningen, Uppsala kommun och Anette Novak, fd journalist, medieutredare och publicist.