Ny utbildning integrerar internationell rätt och företagande

28 mars 2022

Ekonomikum

Det nya magisterprogrammet i internationell och europeisk rätt och företagande ges vid företagsekonomiska institutionen.

Hösten 2022 startar ett helt nytt magisterprogram där internationell och europeisk handelsrätt integreras med företagsekonomi. Studenterna ska genom att studera realistiska och pedagogiska fall lära sig att se de juridiska och de företagsekonomiska aspekterna som en helhet.

– Vår ambition är integrerad tvärvetenskaplig undervisning på alla nivåer, vilket är relativt unikt i en svensk kontext. Utmaningen blir att få ihop två ämnen så att det blir en syntes. Vi brukar använda ”1+1=3” som en analogi. Vi vill skapa något som är mer än summan av delarna, säger Hajo Michael Holtz vid företagsekonomiska institutionen och utbildningsansvarig för det nya programmet.

Planen är att i varje del av undervisningen ska handelsrätt och företagsekonomi vara helt integrerade. Detta ska uppnås bland annat genom att lärare från de olika disciplinerna jobbar i lärarlag. Vid seminarier ska en lärare från respektive ämne delta.

– Studenterna ställs dessutom inför realistiska fall från verkligheten där till exempel företag hamnat i rättstvist med annat företag. Studenterna ska göra analyser av fallet både från ett företagsekonomiskt och ett handelsrättsligt perspektiv, säger Hajo Michael Holtz.

En mer komplex värld

Fallen kan vara hämtade från bland annat EU-domstolens rättspraxis.

Hajo Michael Holtz
Hajo Michael Holtz är utbildningsansvarig för det
nya programmet. Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi tror att den här tvärvetenskapliga helhetssynen behövs i en värld som blir alltmer komplex och att programmet kan förbereda studenterna på ett bra sätt för arbete i europeiskt och internationellt företagande. Vi siktar på en heterogen studentsammansättning där hälften kommer från företagsekonomi och hälften har bakgrund i juridik/handelsrätt för att få det här tvärvetenskapliga där studenterna också kan hjälpa varandra, säger Hajo Michael Holtz.

Programmet förbereder studenterna för en mängd olika karriärmöjligheter inom företag och organisationer som arbetar internationellt eller inom Europa. Tänkbara yrken är till exempel entreprenör, omvärldsanalytiker eller policyansvarig på en statlig myndighet.

Intresset för programmet har varit stort bland internationella studenter och anmälan är nu öppen för svenska studenter.

Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande ges på heltid på campus i Uppsala. All undervisning och kurslitteratur är på engelska.

 Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med handelsrätt som huvudområde.

Sista anmälningsdatum är 19 april med kursstart höstterminen 2022.