Ukrainaforskning – mitt i händelsernas centrum

FORSKARPODDEN

26 april 2022

Ukraina-flagga mot mörk himmel

Det är med dubbla känslor Li Bennich Björkman ser på det nyväckta intresset för Ukraina och dess historia, människor och kultur, en kunskap hon gärna delar med sig av.

"Jag trivs allra bäst i östra Europa, som är så fascinerande i sin kulturella mångfald och mänskliga värme." Li Bennich Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, har under många år forskat om utvecklingen i Östeuropa – och om Ukraina. Nu har hennes forskning hamnat i händelserna centrum.

Avsnitte 67: Ukrainaforskning – mitt i händelsernas centrum

Li Bennich Björkman, skytteansk professor i
vältalighet och statskunskap.
Foto: Mikael Wallerstedt

Det är med dubbla känslor hon ser på det nyväckta intresset för Ukraina och dess historia, människor och kultur, en kunskap hon gärna delar med sig av. Samtidigt som själva orsaken till omvärldens intresse skett med anledning av Rysslands invasion och krig i landet

– Jag har ju forskat om Ukraina sedan 2005 och kan tycka att det tidigare varit ett förvånande litet intresse i Sverige – också bland forskare, för det forna Östeuropa. Det är något jag funderat mycket på och jag tror att gällande Baltikum, så har det en politisk aspekt: Baltutlämningen 1946 är en skamfläck för Sverige och dessutom ville man då ha en god relation till Sovjetunionen.

Bristande intresse för Östeuropa

Om orsaken till det bristande intresset för övriga Östeuropa, säger hon:

– Jag tror inte att det uppfattas som exotiskt, utan både Ukraina och Ryssland ses som fattigt och deprimerande – vilket det inte alls är, tvärtom.

– Jag trivs bäst i östra Europa, för där finns en kulturell mångfald och mänsklig värme, säger Li Bennich Björkman, vars forskning under åren har rört sig över breda fält; från makt och människor, demokrati, kultur och politik – till tankesätt och religion och inte minst hur det är att leva i exil och vara flykting i främmande land.

Finns det några föreställningar i den rapportering kring kriget, som du tycker blivit särskilt felaktiga?
– Ja, en sådan mytbildning är att Ryssland och Ukraina skulle vara av samma slag; som storebror och lillebror och med väldigt nära relationer fram till nu. Det stämmer inte. Ser man till historien så har Ukraina, även under Sovjetiden, kämpat för att bli fritt och självständigt.

Bibliska och religiösa motivbilder

En annan fråga som ställts på sin spets är bakgrunden till varför Putin gör detta, menar Li Bennich Björkman.

– Där tror jag man underskattar dom bibliska och religiösa motivbilder som finns i den här invasionen. Detta kommer inte alltid fram i samma utsträckning som annat mer dagsaktuellt. Denna anledning är historisk och djupgående; religion i Ryssland är intimt sammankopplat med staten och är en del av makten. Putin uppmanar ju alla ryssar att stå upp mot västvärlden och mot antikrist.