Unikt centrum sätter forskning och högre utbildning under lupp

28 september 2022

Humanistiska teaterns fasad mot blå himmel

Under invigningen i Humanistiska teatern ska panelen bland annat diskutera akademisk frihet.

Hallå där, Mikael Börjesson, föreståndare för Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO). Ni har en invigning 3 oktober, men vad är det för verksamhet ni bedriver vid HERO?

– Vi sätter ihop forskning som redan finns, ordnar seminarier, workshoppar och konferenser. Vi bedriver också egen forskning och tar en del uppdrag där vi utreder olika frågor inom högre utbildning och forskning. Just nu håller vi till exempel på med att slutföra två stora rapporter, en om genomströmningen på lärarprogrammen vid Uppsala universitet och en där vi kartlagt utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Porträtt Mikael Börjesson
Mikael Börjesson är centrumföreståndare och
professor i utbildningssociologi.
Foto: Mikael Wallerstedt 

Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt, låter väldigt ”meta”?
– Ja, det handlar om att utforska de verksamheterna som vi bedriver, forskning och utbildning. Det här är en reflektion av oss själva, över oss själva. Vi drog igång HERO för att vi tycker att det är märkligt att det finns så lite av den här typen av reflektion inom universitetet trots att det ändå finns väldigt mycket kompetens. Så det är den paradoxen vi tagit fasta på. 

Finns liknande centrum vid andra universitet?
– Nej, det är unikt i landet – det finns inget motsvarande. Man har pratat länge om att det finns behov av kompetenscentrum och vi tycker att det är väldigt viktigt att det bedrivs av forskare som är kopplade till universitet. Eftersom Uppsala universitet är ett så starkt forskningsuniversitet har vi en kapacitet som jag menar är helt unik i sammanhanget. Det är ofta komplexa frågor och svårt för en institution att härbärgera all relevant kompetens, nu kan vi belysa frågorna statsvetenskapligt, juridiskt, sociologiskt, ekonomiskt och få en mer komplett förståelse. 

Varför är den verksamhet som bedrivs vid HERO viktig just nu?
– Universiteten, högre utbildning och forskning blir å ena sidan viktigare och viktigare – vi har högre krav på att forskningen ska lösa många av de problem vi har i samhället. Å andra sidan sker det ju också ett större ifrågasättande av verksamheten. Det händer mycket och mycket står på spel, det finns starka åsikter, så det är otroligt viktigt att ha så bra kunskapsunderlag som möjligt för att kunna fatta informerade beslut på olika nivåer.

Under invigningen kommer ni hålla flera panelsamtal. Vad kommer publiken få lära sig mer om?
– Vi kommer beröra både högt och lågt. Från de stora frågorna om universitetets autonomi och varför vi ska utbilda oss, till mer konkreta teman som hur omställningen fungerade under pandemin. Publiken kommer också få se forskare från många olika discipliner och även lärare, studenter, administratörer. Det blir en mångfald i presentationerna och ett flertal olika perspektiv på frågorna. 

 

HERO

HERO (Higher Education and Research as Objects of Study) har funnits som nätverk sedan 2017 och blev 2021 ett universitetsgemensamt centrum som invigs nu 3 oktober.

Programmet inleds med en formell invigning av rektor Anders Hagfeldt med flera och följs sedan av tre tematiska block: ”Akademisk frihet och de högre lärosätens autonomi”, ”Högre utbildning – för vem och varför?” och ”Universitet och pandemin” och avslutas med en paneldiskussion med bland andra Agneta Bladh och Anders Söderholm. 


Här kan du läsa mer om invigningen som hålls i Humanistiska teatern från klockan 15.15.