Zetterbergpriset till sociologen Adel Daoud

24 oktober 2022

Porträttbild på Adel Daoud framför en grön häck.

Adel Daoud kommer att få motta sitt pris i Universitetshuset 12 december.

Sociologen Adel Daoud tilldelas Zetterbergpriset 2022. Han tilldelas utmärkelsen ”för sitt innovativa bidrag till samhällsvetenskaplig forskning om klassiska sociala frågor som barnfattigdom, ohälsa och rättvisa”, enligt motiveringen.

Varje år delar Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet ut det internationella Hans L Zetterbergpriset. Priset tilldelas yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Prissumman är 100 000 kronor.

Årets pristagare Adel Daoud har i Hans Zetterbergs anda ägnat sig åt högklassig teoriutveckling med samhällsrelevant tillämpning. I motiveringen till priset uppmärksammas särskilt att han ”genom att ligga i den metodologiska framkanten har bidragit till att knuffa också den empiriska forskningsfronten framåt. Hans publiceringsmeriter är imponerande och omfattar artiklar i de främsta internationella tidskrifterna. Förmågan till att i konkurrens få forskningsfinansiering till sina forskningsprojekt är inte bara en kvalitetsmarkör, utan skapar också goda förutsättningar för hans framtida forskningsverksamhet. Hans bidrag till sociologin ger oss dessutom vägledning för hur vi kan möta några av de viktigaste samhällsutmaningar i vår globala värld.”

Priset kommer att delas ut under en ceremoni i Universitetshuset Sal VIII den 12 december kl 14:15. I anslutning till prisceremonin kommer professor Daoud hålla en publik föreläsning med tema ’From Economic Sociology to Computational Social Science, and Beyond’.

Fakta

Adel Daoud är biträdande professor vid institutet för analytisk sociologi (IAS), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet och affilierad docent i AI och Datavetenskap för samhällsvetenskaperna vid avdelningen för Data Science och AI (DSAI), Institutionen för data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Han är också ledamot i Sveriges Unga Akademi samt akademiforskare vid Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.