Kaos eller kontroll över situationen när livet krisar

FORSKARPODDEN

1 mars 2023

Kvinna bakom rattern håller ena handen för ansiktet.

Att köra bil kan för många var en prövning i självregleringsförmåga.

Vad är det som gör att vissa personer klarar motgångar och kriser bättre än andra? Det handlar mycket om självregleringsförmåga. Det vill säga förmågan att medvetet kunna kontrollera sina tankar, känslor och beteenden. Det handlar också om att ha psykologisk flexibilitet. Det vill säga kunna anpassa sig efter den aktuella situation man befinner sig i.

Lyssna på avsnitt 73: Kaos eller kontroll över livet

Porträtt av Karin Brocki
Karin Brocki, professor i psykologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Självregleringsförmåga är en central del av många psykiska diagnoser som adhd som inte bara finns hos barn. 60 procent av dem som får en diagnos i barndomen har också det sedan i vuxen ålder, men det finns många olika psykiska diagnoser som man kan få i vuxen ålder som hänger ihop med dålig självregleringsförmåga, säger Karin Brocki, professor i psykologi vid Institutionen för psykologi.

Hur väl psykologiskt rustade vi är för att hantera svåra tider – som den vi befinner oss i dag med krig i vår närhet, klimatkris, inflation med stigande matpriser och räntor och ett oroligt säkerhetsläge – beror på en mängd olika faktorer.

– Det handlar väldigt mycket om anpassningsförmåga och att kunna acceptera situationen som den är just nu, till exempel att tillåta sig själv att känna stress och ängslan, inför kanske sin ekonomiska situation, och att det faktiskt är en normal del av den här onormala situationen som vi befinner oss i. Just ovisshet som det mycket handlar om är ju faktiskt en av de mest etablerade psykologiska riskfaktorerna för att utveckla psykisk ohälsa eller att må dåligt, säger Karin Brocki.