Alexander Wendt och Martha Finnemore får Skytteanska priset

26 maj 2023

Porträttillustrationer av Martha Finnemore och Alexander Wendt

Alexander Wendt, professor vid Ohio State University, och Martha Finnemore, professor vid George Washington-universitetet, tilldelas 2023 års Skytteanska pris i statsvetenskap.

Alexander Wendt och Martha Finnemore tilldelas tillsammans det 29:e Skytteanska priset i statsvetenskap. Priset innebär ett erkännande av deras exceptionella bidrag till området, särskilt genom att främja det konstruktivistiska tillvägagångssättet i studiet av internationella relationer.

Skytteanska priset anses vara den mest ansedda utmärkelsen inom statsvetenskap och kallas ofta ”Nobelpriset i statsvetenskap”. Det tilldelas årligen till forskare som har gjort banbrytande insatser för att främja förståelsen av statsvetenskap och dess relevans i dagens värld. Den internationellt sammansatta priskommittén väljer pristagarna baserat på nomineringar från vetenskapssamhället.

Wendt och Finnemore har revolutionerat området statsvetenskap genom att göra det konstruktivistiska perspektivet till en ledande position inom studiet av internationella relationer. Deras arbete har inte bara förnyat, utan även fördjupat vår förståelse av internationell politik och belyst nya aspekter av det globala systemets dynamik.

Motiveringen från priskommittén lyder:

”För att ha formulerat och empiriskt påvisat nyttan med konstruktivism och därigenom förnyat och fördjupat förståelsen av internationell politik.”

Vändpunkt inom forskningsområdet

Alexander Wendt är professor vid Ohio State University. Hans banbrytande artikel ”Anarchy is What States Make of It”, publicerad 1992, markerade en vändpunkt inom forskningsområdet internationella relationer. Hans konstruktivistiska tillvägagångssätt utmanade rådande paradigmer -realism och liberalism - genom att betona rollen av sociala konstruktioner och normer för att forma staters beteende och intressen.

Martha Finnemore är professor vid George Washington-universitetet. Hon har genom sin inflytelserika forskning och empiriska arbete bidragit avsevärt till att främja konstruktivismen inom studiet av internationella organisationer och deras påverkan på global styrning. Hennes arbete har belyst den avgörande rollen av normer och idéer för att forma staters beteende inom internationella institutioner.

Skytteanska priset, som inkluderar en prissumma på en halv miljon kronor och en silvermedalj, kommer att överlämnas till Alexander Wendt och Martha Finnemore vid en högtidlig ceremoni vid Uppsala universitet.

Om Skytteanska priset

1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.