Sakine Madon ny hedersdoktor

18 september 2023

Sakine Madon, politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning, har utsetts till ny hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon kommer att promoveras vid vinterpromotionen den 26 januari nästa år.

Sakine Madon har tidigare arbetat som journalist och publicist i flera olika sammanhang, men också kandiderat till riksdagen. I sin publicistiska gärning har Sakine Madon ägnat stor kraft åt flera av vår tids stora frågor, gärna sådana med stor komplexitet och av principiell karaktär. Hennes skriftställande spänner vitt, från hedersrelaterat våld över till frågor om demokratins grundpelare, som yttrandefrihet och akademisk frihet. Sakine Madon kombinerar ett varmt intresse för forskningsfrågor med en uppfordrande kritisk distans till universitetet.

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt.
Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2024.