Årets Zetterbergpris går till Emanuel Deutschmann

18 oktober 2023

Porträtt av Emanuel Deutschmann

Årets pristagare är Emanuel Deutschmann, docent i sociologisk teori vid universitetet i Flensburg.

Emanuel Deutschmann får 2020 års Zetterbergpris i sociologi för sina bidrag till studiet av internationell migration, bland annat etablerandet av en ny och originell databas med öppen tillgång kring internationell mobilitet.

Varje år delar sociologiska institutionen vid Uppsala universitet ut det internationella Hans L Zetterbergpriset till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Prissumman är 100 000 kronor.

Årets pristagare är Emanuel Deutschmann, docent i sociologisk teori vid universitetet i Flensburg. Priset delas ut den 26 oktober 2023.

Motivering:

Emanuel Deutschmann får priset för sina bidrag till studiet av internationell migration, bland annat utvecklandet av en nätverksanalytisk ansats för studiet av sociala aspekter på regional integration i ett globalt perspektiv och etablerandet av en ny och originell databas med öppen tillgång kring internationell mobilitet.

Dr. Deutschmann har publicerat sig rikligt i akademiska topptidskrifter inom flera samhällsvetenskapliga discipliner och har med publiceringen av boken Mapping the Transnational World, publicerad av Princeton University Press, givit ett tydligt bidrag till forskningslitteraturen på området. Tveklöst influerad av sin egen internationella mobilitet, och sina vistelser vid ledande Europeiska och nordamerikanska universitet, har Deutschmanns vetenskapliga bidrag lämnat avtryck inte bara på den offentliga debatten, utan också skapat en medial uppmärksamhet som också stimulerat en global diskurs på området.

I sin roll som ’public intellectual’ och med de olika bidrag som han gjort för att öka vår förståelse för hur den internationella migrationen påverkar vår värld, har Deutschmann med sitt värv lagt sig helt i linje med Hans L. Zetterbergs bidrag till sociologin: han berikar vår föreställningsvärld.

Hans L. Zetterbergpriset

Hans L. Zetterberg (1927–2014) studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet som först i landet etablerats 1947. Han var under flera år verksam vid sociologiska institutionen i Uppsala (fil lic 1952). Priset har möjliggjorts genom en donation från Hans L Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch Zetterberg, sonen Martin C Zetterberg och dottern Anne D Zetterberg. Donationen omfattar även inredning och böcker i The Hans L Zetterberg Room på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.